Betekenis van:
menen

menen
Werkwoord
 • serieus zijn
"dat meen je niet!"
"menen dat [je stopt met werken]"

Hyperoniemen

Hyponiemen

menen
Werkwoord
 • de bedoeling hebben
"Hij meende dat hij hier niet op terug wou komen."
menen
Werkwoord
 • serieus zijn
"Meen je dat nou echt?"
menen
Werkwoord
 • denken, een mening toegedaan zijn
"Hij meent misschien dat hem dit toegestaan is, maar hij vergist zich."
menen
Werkwoord
 • een intentie hebben; voorhebben
"het goed/kwaad met iemand menen"
"het goed menen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

menen
Werkwoord
 • oordelen; als mening hebben; als mening hebben
"menen dat je ergens spijt van hebt"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. de heer Gilbert BOSSUYT, burgemeester van Menen (wijziging mandaat),
 2. Mojo en Music Dome menen dat de winstdelingsregeling het voordeel voor de exploitant niet wegneemt.
 3. De partijen menen dat een snelle verlenging van de overeenkomst in beider belang zou zijn.
 4. De Britse autoriteiten menen dat Investbx een nieuw soort investeerders zal aantrekken en als zodanig niet met Ofex zal concurreren.
 5. Zij menen derhalve dat een analyse van het businessplan van GNA door de Commissie niet strikt noodzakelijk was.
 6. De Duitse autoriteiten menen dus dat het niet de steunmaatregel is die tot discriminatie van buitenlandse tankstations zal leiden.
 7. Zo stelde ook Deutsche Bank in februari 2001: „wij menen dat het grootste probleem voor Hynix zijn aanhoudende kasstroomprobleem is.
 8. De Belgische autoriteiten menen dat de beslissing om te streven naar voortzetting van de vismijnactiviteiten rationeler was dan sluiting.
 9. De Belgische autoriteiten menen dat het omzetverlies gedeeltelijk zou worden gecompenseerd doordat de directe vervoerskosten onmiddellijk zouden wegvallen.
 10. De Franse autoriteiten menen overigens dat door de aanwezigheid van de onderneming op de markt oligopolistische situaties worden vermeden.
 11. Een grote meerderheid van de afnemers en ten minste de helft van de concurrenten menen evenwel dat de geografische markt regionaal is.
 12. De klagers menen dat Tieliikelaitos alles bij elkaar voor minstens 164 à 171 miljoen EUR aan verboden financiële steun heeft ontvangen:
 13. Met het oog hierop erkennen de lidstaten ondernemingen waarvan zij menen dat die voor erkenning in aanmerking komen en die een aanvraag daartoe hebben ingediend met:
 14. Aangezien Tieliikelaitos kantoren in heel Finland heeft, menen de klagers dat dit een uitstekende mogelijkheid biedt om onderhoudsdiensten te verlenen in het hele land.
 15. Zij menen voorts dat er geen steun wordt verleend aan de exploitant van de actieve laag noch aan de aanbieders van retail-diensten.