Betekenis van:
afleiden

afleiden
Werkwoord
 • vanuit de oorsprong verklaren
"iets van iets afleiden"
"dat woord is van een plaatsnaam afgeleid"

Hyperoniemen

afleiden
Werkwoord
 • wegleiden
"bliksem afleiden"
"mensen afleiden"

Hyperoniemen

Hyponiemen

afleiden
Werkwoord
 • naar beneden leiden
"iemand de trap afleiden"
"mensen afleiden"

Hyperoniemen

afleiden
Werkwoord
 • de aandacht opvragen
"De zoon moest zijn vader afleiden, zodat de dochter ongemerkt naar buiten kon gaan."

Voorbeeldzinnen

 1. Het systeem mag de bestuurder niet afleiden en geen visueel amusement bieden.
 2. Ongepaste geluiden kunnen bovendien de aandacht van de bestuurder afleiden en tot ergernis leiden.
 3. Een systeem met parallelle banen voorkomt vertragingen en het afleiden van trafiek naar andere luchthavens.
 4. Voor het afleiden van significante stratificatiecriteria maken de lidstaten gebruik van analysen in tabelvorm of van statistische technieken.
 5. Bij vluchten met één piloot mogen aan de piloot geen taken worden toegewezen die hem/haar van de vluchtuitvoering afleiden.
 6. Exacte weergave van de citaten uit de brieven van de Franse regering waaruit de Commissie het bestaan van een garantie kon afleiden.
 7. Indien NCB’s gegevens betreffende door LFI’s uitgegeven effecten en/of aangehouden effecten afleiden uit de GED of andere effectendatabanken en/of indien zij gegevens betreffende activa en passiva van LFI’s uit andere statistische gegevensbronnen, openbare gegevensbronnen zoals boreale rapporten of beleggersrapporten, of gegevensbronnen van toezichthouders afleiden, gelden de hierna vermelde kwaliteitsstandaarden voor gegevens.
 8. Indien NCB’s gegevens betreffende activa en passiva van LFI’s afleiden van gegevensbronnen van toezichthouders, garanderen de NCB’s dat deze in voldoende mate overeenstemmen met de statistische begrippen en definities krachtens de rapportageverplichtingen voor LFI’s.
 9. Wanneer het voertuig in beweging is moet visuele informatie die niet met het rijden verband houdt en die de bestuurder ernstig kan afleiden automatisch worden uitgeschakeld of zodanig worden gepresenteerd dat de bestuurder ze niet kan zien.
 10. Het argument van de Bondsregering dat de inschrijvers de geplande financiële steun van de Mabb uit de op 13 februari 2002 ondertekende Umstiegsvereinbarung hadden kunnen afleiden, is niet overtuigend.
 11. Verblindende glans en reflecties die het lezen van informatie op het display bemoeilijken kunnen de bestuurder afleiden van de rijtaak of andere taken die hij tijdens het rijden uitvoert.
 12. Uit de opmerkingen van Stocznia Gdynia naar aanleiding van het besluit om een formele onderzoeksprocedure in te leiden, heeft de Commissie kunnen afleiden dat het besluit tot herstructurering in feite is genomen op 4 januari 2005.
 13. Systemen die incorrecte informatie geven en/of op het slechte ogenblik informatie geven, kunnen de bestuurder in die mate afleiden en ergeren dat de veiligheid in het gedrang komt.
 14. Andere codewaarden zijn gedefinieerd om stromen te kunnen afleiden van de standen en de van toepassing zijnde aanpassingen en om de index te berekenen van fictieve standen die gebruikt worden voor de afleiding van jaarlijkse groeicijfers.
 15. Het verwezenlijken van deze doelstelling vereist compatibiliteit tussen de twee taken; dit betekent dat het systeem de aandacht van de bestuurder niet in die mate mag afleiden dat te weinig aandacht voor de rijtaak zelf overblijft.