Betekenis van:
oordelen

oordelen
Werkwoord
 • een oordeel geven over een persoon of eene zaak
"Hij oordeelt wel erg snel."
oordelen
Werkwoord
 • door redeneren tot een gevolgtrekking komen

Hyperoniemen

Hyponiemen

oordelen
Werkwoord
 • een oordeel uitspreken, een vaste uitspraak doen
oordeel (het ~ | meervoud oordelen)
Zelfstandig naamwoord
 • het begrijpen; inzicht in iets; inzicht
"een gezond oordeel (hebben)"

Synoniemen

Hyperoniemen

oordeel (het ~ | meervoud oordelen)
Zelfstandig naamwoord
 • wat men van iem. of iets vindt, hoe men oordeelt
"een lichtvaardig oordeel"
"naar mijn/zijn/haar oordeel"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

oordeel (het ~ | meervoud oordelen)
Zelfstandig naamwoord
 • beslissing van hogerhand
"een vernietigend oordeel"
"een oordeel over iets (uitspreken)"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Zij moet dus in dit concrete geval oordelen of:
 2. oordelen dat de wijzigingen waarschijnlijk geen noemenswaardig nadelig effect zullen hebben, of
 3. oordelen dat de wijzigingen geen noemenswaardig effect zullen hebben op het motorvermogen, of
 4. 123 Bij de toepassing van de door de entiteit gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving vormt het management zich, behalve oordelen inzake schattingen, verschillende oordelen die de in de jaarrekening opgenomen bedragen in belangrijke mate kunnen beïnvloeden.
 5. De Commissie beschikt daarentegen wel over de bevoegdheid om te oordelen in welke mate er sprake is van overcompensatie.
 6. De dienst stelt de beller in staat echt menselijk contact te leggen waarbij wordt geluisterd zonder te oordelen.
 7. oordelen dat de wijzigingen waarschijnlijk geen noemenswaardig nadelig effect zullen hebben en dat het voertuig in ieder geval nog steeds aan de voorschriften voldoet; of
 8. het om een andere reden voor de ECB redelijk is te oordelen dat het gedrag van de producent een gevaar vormt voor de integriteit van eurobankbiljetten als betaalmiddel.
 9. oordelen dat de wijzigingen waarschijnlijk geen noemenswaardig nadelig effect zullen hebben en dat het voertuig in ieder geval nog steeds aan de voorschriften voldoet, of
 10. oordelen dat de wijzigingen waarschijnlijk geen noemenswaardig nadelig effect zullen hebben en dat het voertuig in elk geval nog steeds aan de voorschriften voldoet; of
 11. oordelen dat de wijzigingen waarschijnlijk geen noemenswaardig nadelig effect zullen hebben en dat het voertuig of de carrosserie in ieder geval nog steeds aan de voorschriften voldoet, of
 12. oordelen dat de wijzigingen waarschijnlijk geen noemenswaardig nadelig effect zullen hebben en dat het voertuig in ieder geval nog steeds aan de voorschriften voldoet; of
 13. controleert of het programma voor proefondervindelijke keuring geschikt is om te oordelen of de interoperabiliteitsonderdelen aan de gestelde eisen van prestaties en gedrag voldoen;
 14. oordelen dat de wijzigingen waarschijnlijk geen noemenswaardig nadelig effect zullen hebben en dat het VAS in ieder geval nog steeds aan de voorschriften voldoet; of
 15. oordelen dat de wijzigingen waarschijnlijk geen noemenswaardig nadelig effect zullen hebben en dat de inrichting, het onderdeel of het voertuig nog steeds aan de voorschriften voldoet, of