Betekenis van:
aanmerken

aanmerken
Werkwoord
 • beschouwen
"Hij werd ten onrechte als hoofdverdachte aangemerkt."
aanmerken
Werkwoord
 • afkeurende kritiek uitoefenen op
"ergens iets op aan te merken hebben"
"iets aan te merken hebben"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

aanmerken
Werkwoord
 • afkeuren

Voorbeeldzinnen

 1. HET AANMERKEN VAN MAATREGELEN ALS „NIEUWE” STEUN
 2. Conclusie over het aanmerken als nieuwe steun
 3. De Toezichthoudende Autoriteit van de EVA kan ook een groep projecten samen als één project aanmerken.
 4. Er moet worden gepreciseerd welke omstandigheden de bevoegde autoriteiten onder meer als buitengewone omstandigheden kunnen aanmerken.
 5. De Commissie kan deze gestelde eigen bijdragen dan ook niet als reëel en actueel aanmerken.
 6. De Commissie kan ook een groep projecten samen als één project aanmerken.
 7. De Autoriteit kan ook een groep projecten samen als één project aanmerken;
 8. De informatie over het aanmerken van een infrastructuur als een ECI wordt op een passend niveau gerubriceerd.
 9. Daarom had men deze steunmaatregel als bedrijfssteun kunnen aanmerken, die onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt [9].
 10. OPPERVLAKTEN DIE DE LIDSTATEN ALS NIET-SUBSIDIABEL OP GROND VAN DE ROOIREGELING KUNNEN AANMERKEN (ALS BEDOELD IN ARTIKEL 85 DUOVICIES, LEDEN 1, 2 EN 5)
 11. De operatie liquiditeitssteun als staatssteun aanmerken zou deze onverenigbaar maken met het in artikel 123 van het VWEU vastgelegde principiële verbod op monetaire financiering.
 12. Onder deze omstandigheden zou een beschikking van de Commissie over het aanmerken van deze maatregelen als steun en van de eventuele verenigbaarheid ervan geen praktische werking hebben.
 13. Lidstaten mogen een haven slechts als aangewezen haven aanmerken indien zij voor die haven specificeren wanneer en waar mag worden aangeland en overgeladen.
 14. Het identificeren en aanmerken van ECI’s uit hoofde van artikel 3 en onderhavig artikel krijgt zijn beslag uiterlijk op 12 januari 2011, en wordt regelmatig geëvalueerd.
 15. Indien hij het nodig acht de belangen van de klager of van derden te beschermen, kan de ombudsman op eigen initiatief een klacht als vertrouwelijk aanmerken.