Betekenis van:
beschouwen

beschouwen
Werkwoord
 • bekijken als
"Beschouw het als een enorme kans !"
beschouwen
Werkwoord
 • denken over
"Hij beschouwde zich als de ideale kandidaat."
beschouwen
Werkwoord
 • (''arch.'') aandachtig kijken naar
"Ze beschouwde het juweel in alle glorie."
beschouwen
Werkwoord
 • zich een oordeel vormen over
"een zaak op zichzelf beschouwen"
"een kwestie beschouwen en overwegen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

beschouwen
Werkwoord
 • houden voor
"iemand als een groot sporter beschouwen"
"iets als je plicht beschouwen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Mochten deze mail en uw betaling elkaar gekruist hebben, dan verzoeken wij u deze herinnering als niet verzonden te beschouwen.
 2. Men zegt dat Amerikanen de hoeveelheid geld die iemand verdient beschouwen als een maatstaf van wat hij kan.
 3. De maatregel is te beschouwen als staatssteun.
 4. De lidstaten kunnen als lichamelijke zaken beschouwen:
 5. De lidstaten beschouwen als een niet-conforme markering:
 6. Lidstaten kunnen hun gehele grondgebied als één regio beschouwen.
 7. De Commissie kan de reddingssteun niet als een herstructureringsmaatregel beschouwen.
 8. De Commissie heeft aangegeven dat zij het gehele concern als begunstigde zou beschouwen.
 9. In geen geval beschouwen de Partijen de volgende informatie als vertrouwelijk:
 10. De communautaire producenten in kwestie hebben evenwel niet nauwkeurig aangegeven welke winstmarge zij als redelijk beschouwen.
 11. om een asielverzoek als niet-ontvankelijk te beschouwen overeenkomstig artikel 25, lid 2;
 12. Lidstaten kunnen bepaalde punten verplicht stellen en andere als facultatief beschouwen.
 13. De bevoegde autoriteiten kunnen de volgende posities beschouwen als posities in dezelfde grondstof:
 14. Investeringen zijn in dit geval als een bijzonder veelzeggende schade-indicator te beschouwen.
 15. Bovendien stelt DTAG dat T-Systems niet als direct begunstigde onderneming is te beschouwen.