Betekenis van:
inzien

inzien
Werkwoord
  • documenten (vluchtig) lezen
"Ik moet het jaarverslag ook nog inzien."
inzien
Werkwoord
  • begrijpen hoe iets werkt
"Ik zie wel in dat dit anders moet, maar hoe weet ik niet."
inzien
Werkwoord
  • vluchtig doorkijken; inkijken
"een boek inzien"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

inzien (het ~)
Zelfstandig naamwoord
  • wat men van iem. of iets vindt, hoe men oordeelt
"bij nader inzien"
"mijns inziens"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Hij kon de grap er niet van inzien.
  2. Dit verzoek dient te worden ingetrokken indien het bij nader inzien niet noodzakelijk wordt geacht.
  3. De bevoegde autoriteit moet deze gegevens kunnen inzien wanneer zij daarom verzoekt.
  4. Lokale gegevensbeheerders van de Commissie mogen persoonsgegevens van de betrokkenen overeenkomstig artikel 4 wissen, maar kunnen deze niet inzien.
  5. Zij had informatie kunnen verstrekken over de lijnvluchten van Transavia en had het belang daarvan moeten inzien, zelfs zonder een speciaal verzoek of een herinnering vanwege de Commissie.
  6. Daarom moet het bureau ervoor zorgen dat het publiek deze documenten kan inzien, alsook de nationale registers betreffende voertuigen en infrastructuur en de door het bureau bijgehouden registers.
  7. Staten die geen partij zijn meer betrekken bij OPCW-activiteiten en hen beter doen inzien wat het verdrag inhoudt en welke voordelen het heeft.
  8. Aan de vraagzijde moet de onderneming de voordelen van externe investeringen voor het verwezenlijken van haar project inzien en een gezond ondernemingsplan opstellen, om voor de nodige middelen en begeleiding te zorgen.
  9. De begunstigde staten zullen beter inzien hoe de oprichting van een NDC kan bijdragen aan de verrijking van hun eigen wetenschappelijke basis en hoe IMS-gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van gebeurtenissen in de regio.
  10. De begunstigde staten zullen bovendien beter inzien hoe de oprichting van een NDC kan bijdragen aan de verrijking van hun eigen wetenschappelijke basis en hoe IMS-gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van gebeurtenissen in de regio.
  11. Anderzijds heeft de UPTR in alle helderheid de boeken van ABX kunnen inzien en constateert dat de resultaten van de groep verbeterd zijn en dat deze voor de eerste maal in 2004 op operationeel niveau rendabel is geweest.
  12. Bij het uitvoeren van de controle mogen de douaneautoriteiten van de staat waar de leverancier is gevestigd bewijsmateriaal opvragen, de administratie van de producent inzien en elke andere controle verrichten die zij dienstig achten.
  13. alle relevante informatie en geregistreerde gegevens, met inbegrip van de gegevens van de VDR, met betrekking tot een schip, reis, lading, bemanning of andere persoon, voorwerp, toestand of omstandigheid vrij mogen inzien, kopiëren en gebruiken;
  14. Een ieder die kan bewijzen dat de aanvrager van een Gemeenschapsmerk heeft verklaard dat deze na de inschrijving van het merk tegen hem een beroep op dit merk zou kunnen doen, kan het dossier inzien vóór de publicatie van de aanvrage en zonder toestemming van de aanvrager.
  15. De Commissie lijkt te suggereren dat bij belastingheffing in twee afzonderlijke belastingjurisdicties binnen dezelfde lidstaat (ook als het formele belastingpercentage hetzelfde is), de toepassing van verschillende vrijstellingen of aftrekposten zou betekenen dat de ondernemingen die de aftrek of vrijstelling krijgen, staatssteun zouden ontvangen inzien zij, bij voor het overige gelijke omstandigheden, in de andere jurisdictie een hoger belastingtarief zouden betalen.