Betekenis van:
gedachte

gedachte (de ~ | meervoud gedachten, gedachtes)
Zelfstandig naamwoord
 • denkbeeld, idee
"van gedachten wisselen over"
"van gedachte(n) veranderen"

Hyperoniemen

gedachte (de ~ | meervoud gedachten, gedachtes)
Zelfstandig naamwoord
 • het denken over iets
"iemands gedachten van iets afleiden"
"zijn gedachten de vrije loop laten"

Hyperoniemen

Hyponiemen

gedachte
Zelfstandig naamwoord
 • hetgeen wat men denkt
"Soms heb ik het gevoel dat ik een gedachte van mijn beste vriendin kan lezen."
gedachte (de ~ | meervoud gedachten, gedachtes)
Zelfstandig naamwoord
 • wat men van iem. of iets vindt, hoe men oordeelt
"tot andere gedachten komen"
"op twee gedachten hinken"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Tom veranderde van gedachte.
 2. Eén heldere gedachte is twee neologismen waard.
 3. De wens is de vader van de gedachte.
 4. Moest je van gedachte veranderen, laat het me weten.
 5. De wens is de vader van de gedachte.
 6. Wat brengt je bij de gedachte dat ik iets verberg?
 7. Twee zielen, geen enkele gedachte
 8. Ik vraag me af wat hem van gedachte heeft doen veranderen.
 9. Misschien koester je nog teveel wrok voor de dader om dit een geruststellende gedachte te vinden.
 10. Dit zou duidelijk een misvatting zijn, omdat dan geen rekening wordt gehouden met de gedachte achter de oorspronkelijke regeling.
 11. Onder „referentiepunt” verstaat men de volgens afspraak vastgestelde positie van de in één punt verenigd gedachte ogen van de bestuurder.
 12. De belangrijkste gedachte achter de herstructurering was het scheiden van het rechtstreeks met de productie verband houdende deel van HSW en de te herstructureren activa.
 13. De aanspraak van de hertrouwde overlevende echtgenoot berust op de moderne gedachte, dat deze op een eigen inbreng berust en niet uitsluitend ter „verzorging” dient.
 14. De belangrijkste gedachte achter de herstructurering was het scheiden van het rechtstreeks met de productie verband houdende deel van HSW en de te herstructureren activa.
 15. Vanuit die gedachte zouden de kapitaalvereisten, en andere prudentiële voorschriften, van toepassing op ondernemingen die op die markten actief zijn, evenredig moeten zijn en de liberaliseringsdoelstelling niet onnodig mogen doorkruisen.