Betekenis van:
goedkeuren

goedkeuren
Werkwoord
 • goedvinden
"een handelswijze goedkeuren"
"goedkeuren dat ..."

Hyperoniemen

goedkeuren
Werkwoord
 • toestemming verlenen
"Vader keurde het goed dat ik met die jongen naar de film ging."
goedkeuren
Werkwoord
 • goedkeuren; akkoord gaan; toestaan; na keuring in orde bevinden
"een voetbalveld goedkeuren"
"iemand goedkeuren voor de militaire dienst"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Goedkeuren van verbeterde handelswetgeving.
 2. De politiewet goedkeuren.
 3. Goedkeuren van de wet inzake fytosanitaire aangelegenheden.
 4. Een wet inzake elektronische handtekeningen goedkeuren.
 5. In Servië: Goedkeuren van wetgeving inzake statistieken.
 6. Het nieuwe Wetboek van koophandel goedkeuren.
 7. Goedkeuren en implementeren van een afvalbeheersplan.
 8. de beveiligingsbijlagen bij industriële overeenkomsten goedkeuren;
 9. De autoriteit kan dergelijke vluchten goedkeuren volgens onderstaande criteria.
 10. Zorgen voor voortdurende voortgang bij het goedkeuren van Europese normen.
 11. het goedkeuren van de organisatorische basisstructuur van de gemeenschappelijke onderneming;
 12. Goedkeuren van passende wetgeving inzake de financiering van politieke partijen.
 13. Een nationaal plan voor afvalverwerking goedkeuren en toepassen.
 14. Goedkeuren en uitvoeren van een strategie voor geïntegreerd grensbeheer.
 15. Goedkeuren van de wet inzake de hogere instantie voor auditing.