Betekenis van:
rijmen

rijmen
Werkwoord
  • rijmen maken
"goed kunnen rijmen"

Synoniemen

Hyperoniemen

rijmen
Werkwoord
  • rijp vertonen

Hyperoniemen

Hyponiemen

rijmen
Werkwoord
  • goedkeuren; instemming getuigen met; standpunt delen; erkennen; onderschrijven

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

rijmen
Werkwoord
  • broederschap doen sluiten

Synoniemen

Hyperoniemen

rijmen
Werkwoord
  • aanvullend betalen; een bedrag aanvullen

Synoniemen

Hyperoniemen

rijmen
Werkwoord
  • goedkeuren; akkoord gaan; toestaan; na keuring in orde bevinden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

rijm (het ~ | meervoud rijmen)
Zelfstandig naamwoord
  • kort rijmend gedicht; klein gedicht; rijmend gedicht
"De kleuter wilde het rijmpje van Duimelot nog een keer horen."

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. een analyse van de betrokkenheid van andere fondsen van de Gemeenschap, waarbij wordt aangegeven of die betrokkenheid te rijmen is met de uit het herstructureringsfonds gefinancierde steun;
  2. Het terugvorderen van de steun zou noch met de principes van bescherming van gewettigd vertrouwen en rechtszekerheid, noch met de principes van behoorlijk bestuur te rijmen zijn.
  3. Zij hebben er immers op gewezen dat de ontwikkeling die FagorBrandt voor ogen heeft (innoverende producten met een grote toegevoegde waarde), en die ook door een aantal van haar louter Europese concurrenten wordt nagestreefd, niet te rijmen valt met een stelselmatige productie in landen met lage kosten.