Betekenis van:
kloppen

kloppen
Werkwoord
 • voel- of hoorbaar bewegen
"Zijn hart klopt."
kloppen
Werkwoord
 • hoorbaar tegen of op iets slaan
"Daar wordt op de deur geklopt."
kloppen
Werkwoord
 • in orde zijn, correct zijn
"Dit resultaat klopt met onze verwachtingen."
kloppen
Werkwoord
 • door slaan in een bepaalde toestand brengen
"Slagroom kloppen."
kloppen
Werkwoord
 • verslaan in een westrijd
"Hij werd in de tweede ronde geklopt."
kloppen
Werkwoord
 • (een tegenstander) overwinnen
"een team kloppen"
"iemand kloppen op [de 200 meter vrije slag]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

kloppen
Werkwoord
 • (van de hartspier) samentrekken en ontspannen
"zijn hart klopt in zijn keel"
"met kloppend hart"

Synoniemen

Hyperoniemen

kloppen
Werkwoord
 • goedkeuren; instemming getuigen met; standpunt delen; erkennen; onderschrijven

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

kloppen
Werkwoord
 • goedkeuren; akkoord gaan; toestaan; na keuring in orde bevinden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

klop (de ~ | meervoud kloppen)
Zelfstandig naamwoord
 • doffe klap
"klop krijgen/geven"
"klop krijgen/geven"

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Ik heb een oplossing gevonden, maar ik had ze zo snel, dat ze niet kan kloppen.
 2. Bovendien bleken de aangegeven bedragen niet te kloppen met de rekeningen van de producent-exporteur.
 3. Hoe dan ook kloppen de berekeningen en vergelijkingen van Vtesse niet.
 4. Volgens de prijsstatistieken die in economische tijdschriften worden gepubliceerd, kloppen de door de Chinese exporteurs opgegeven prijzen.
 5. Dat is niet in tegenspraak met de naar beneden bijgestelde marktaandelen van ruim 20 % tot meer dan 40 % in de afzonderlijke segmenten, zelfs als deze zouden kloppen, wat twijfelachtig is.
 6. Indien de opbrengst van de homogene gebieden op basis van de statistische resultaten wordt aangepast zoals is vastgesteld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2366/98, levert dat voor het verkoopseizoen 2003/2004 cijfers op die duidelijk niet kloppen.
 7. Alle betalingen en overschrijvingen die bij de aankoop van de onderneming zijn gedaan, konden tijdens het onderzoek worden gecontroleerd en bleken te kloppen, waardoor bevestigd werd dat de onderneming volledig in buitenlandse handen was.
 8. Uit de door SIDE overgelegde cijfers blijkt juist dat het gemiddelde aantal boeken per factuur is toegenomen van 40,31 in 1999 tot 49,38 in 2001, terwijl de klantenverhouding tussen CELF en SIDE, als het bovenstaande zou kloppen, had moeten leiden tot een daling van het gemiddelde aantal boeken per factuur.
 9. Gebruik de volgende afkortingen: de gemelde gegevens kloppen niet helemaal (NFI), de gegevens zijn niet verzameld volgens de geldende wetenschappelijke normen (NASS), de relevante geregistreerde gegevens van de installatie zijn niet volledig en/of niet consistent (RNC), de verificateur kreeg geen toegang tot alle locaties en informatie met betrekking tot het onderwerp van verificatie (VNA), een verslag ontbreekt (NR), andere (nader te specificeren).
 10. Als subsidiair argument wijst de Commissie erop dat, zelfs als het argument van Griekenland dat het voor ETVA onmogelijk was om de aankoopprijs van de werknemers te innen zou kloppen, dit met zich meebrengt dat de bij beschikking C 10/94 goedgekeurde steun had moeten worden teruggevorderd.