Betekenis van:
slaan

slaan
Werkwoord
 • een damsteen slaan
"een dam/steen/pion slaan"

Hyperoniemen

slaan
Werkwoord
 • door slagen doen ontstaan
"munten slaan"

Hyperoniemen

Hyponiemen

slaan
Werkwoord
 • door slagen op een plaats of in een toestand brengen
"aan het [hamsteren/schelden] slaan"
"op de vlucht slaan"

Hyperoniemen

Hyponiemen

slaan
Werkwoord
 • door heen en weer bewegen geluid maken
"de zeilen slaan"

Hyperoniemen

Hyponiemen

slaan
Werkwoord
 • een klap uitdelen; met de arm of een vastgehouden voorwerp een snelle, rakende beweging maken
"Hij sloeg hem met de vuist op de kin."
slaan
Werkwoord
 • het voorbrengen van geluid door ergens op te slaan
"De klok heeft al vier uur geslagen."
slaan
Werkwoord
 • ergens plotseling mee beginnen
"Het paard sloeg op hol."
slaan
Werkwoord
 • als onderwerp hebben
"op iemand/iets slaan"
"dat slaat (nou werkelijk) nergens op"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

slaan
Werkwoord
 • (van de hartspier) samentrekken en ontspannen
"je hart slaat"

Synoniemen

Hyperoniemen

slaan
Werkwoord
 • door zwaaiende beweging op de plaats brengen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Het was niet mijn bedoeling hem te slaan.
 2. Ik vind het eigenlijk leuk om je te slaan.
 3. NACE 32.11: Slaan van munten
 4. Slaan van munten en medailles
 5. NACE 36.21: Slaan van munten
 6. Hamer om ruiten in te slaan ontbreekt.
 7. de dieren te slaan of te schoppen;
 8. De cijfers slaan op de aangemelde delen.
 9. Hamer om ruiten in te slaan ontbreekt.
 10. Die voorwaarden kunnen slaan op de volgende elementen:
 11. afval en gevaarlijke stoffen zo op te slaan en te hanteren dat verontreiniging voorkomen wordt;
 12. het product met inachtneming van de in artikel 13, lid 4, bedoelde identificatievoorschriften op te slaan;
 13. opvangsystemen voor verarmd en verrijkt uraan om UF6 in containers op te slaan;
 14. opvangsystemen voor verarmd en verrijkt uraan om UF6 in containers op te slaan;
 15. zich ertoe te verbinden de overgeboekte hoeveelheid tot en met 31 oktober 2006 op te slaan.