Betekenis van:
aandrijven

aandrijven
Werkwoord
 • mechanisch doen bewegen; mechanisch doen veranderen
"de motor drijft de voorwielen aan"
"de robot wordt door een computer aangedreven"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

aandrijven
Werkwoord
 • stimuleren, aanmoedigen; tot grotere inspanning aanzetten; sommeren; aansporen; aanzetten; bewegen tot; ertoe brengen; aansporen tot iets; onder druk zetten; aansporen
"de paarden aandrijven"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

aandrijven
Werkwoord
 • vaster doen sluiten
aandrijven
Werkwoord
 • doen bewegen
aandrijven
Werkwoord
 • al drijvend dichterbij komen

Voorbeeldzinnen

 1. Stoomturbines voor het aandrijven van elektrische generatoren
 2. Motoren voor het aandrijven van treinstellen
 3. Motoren voor het aandrijven van locomotieven
 4. Motoren voor het aandrijven van locomotieven
 5. stoomturbines voor het aandrijven van elektrische generatoren, met een vermogen
 6. Motoren die boegschroeven aandrijven, rechtstreeks of met behulp van een generator met:
 7. Stroomafnemers worden gebruikt voor het betrekken van stroom voor het aandrijven van het krachtvoertuig waarop ze gemonteerd zijn uit één of meer rijdraden.
 8. bedoeld voor het aandrijven van niet-militaire bemande luchtvaartuigen waarvoor door een "deelnemende staat" een van de volgende documenten voor het luchtvaartuig met dit specifieke motortype is afgegeven:
 9. bedoeld voor het aandrijven van niet-militaire bemande luchtvaartuigen waarvoor door een "deelnemende staat" een van de volgende documenten voor het luchtaartuig met dit specifieke motortype is afgegeven:
 10. bedoeld voor het aandrijven van niet-militaire bemande luchtvaartuigen waarvoor door een „deelnemende staat” een van de volgende documenten voor het luchtvaartuig met dit specifieke motortype is afgegeven:
 11. hulpmotoren die eenheden of machines aandrijven die overeenkomstig de tabel in afdeling 2 moeten worden ondergebracht bij de toepassingen III of IV, moeten over een typegoedkeuring beschikken voor elk van de respectieve toepassingen die in deze lijst worden bedoeld.
 12. Deze methode is van toepassing op verbrandingsmotoren die worden gebruikt voor het aandrijven van voertuigen waarop dit reglement en Reglement nr. 15 (E/ECE/324-E/ECE/505/Rev.l/Add.14/Rev.3) van toepassing zijn.
 13. Als dergelijke motoren eenheden of machines met een lager energieverbruik moeten aandrijven, mag het vermogen slechts worden verminderd door ingrepen die losstaan van de motor, om het vermogensniveau te bereiken dat nodig is voor de toepassing.”.
 14. In het richtlijnvoorstel dat de Commissie op 7 november 2001 heeft ingediend, wordt als doelstelling tegen 2020 een methaangebruik voor het aandrijven van voertuigen van 10 % van de brandstoffenmarkt voorgesteld [18].
 15. tot wijziging van Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers, en tot wijziging van bijlage I bij Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers