Betekenis van:
drijven

drijven
Werkwoord
 • iets of iemand voor zich uit doen bewegen
"De herders dreven de kudde naar de omheining."
drijven
Werkwoord
 • op het oppervlakte van een vloeistof (voornamelijk water) rusten
"De in het water gevallen boomstam dreef langzaam naar zee."
drijven
Werkwoord
 • in praktijk brengen
"een zaak drijven"

Synoniemen

Hyperoniemen

drijven
Werkwoord
 • stimuleren, aanmoedigen; tot grotere inspanning aanzetten; sommeren; aansporen; aanzetten; bewegen tot; ertoe brengen; aansporen tot iets; onder druk zetten; aansporen
"iemand tot waanzin drijven"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

drijven
Werkwoord
 • boven water blijven
"blijven drijven"
"op zijn rug drijven"

Synoniemen

Hyperoniemen

drijven
Werkwoord
 • figuren op metaal uitkloppen

Synoniemen

Hyperoniemen

drijven
Bijvoeglijk naamwoord
 • doornat zijn

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Het recht tot op de spits drijven is het onrecht tot op de spits drijven
 2. Krachtens VN-resolutie 1747 (2007) mag MODLEX geen handel drijven.
 3. Krachtens VN-resolutie 1747 (2007) mag MODLEX geen handel drijven.
 4. Alleen beursleden mogen op de beurs van Bratislava handel drijven.
 5. machines aan te drijven die deel uitmaken van het voertuig of erop gemonteerd zijn en die niet bestemd zijn om het voertuig aan te drijven, of
 6. het drijven van enige industriële of commerciële onderneming of het verrichten van diensten;
 7. De energie die gebruikt wordt om warmtepompen aan te drijven moet derhalve afgetrokken worden van de totale bruikbare warmte.
 8. Ingezetenen mogen onbeperkt handel drijven op het Slowaakse RM-systeem, maar niet-ingezetenen mogen dit enkel via effectenhandelaren.
 9. Persistente kunststoffen die in water kunnen drijven, zweven of zinken en die enig gebruik van het water kunnen hinderen.
 10. Zo kunnen bijvoorbeeld de gevormde kapitaalreserves worden gebruikt om concurrenten over te nemen en het eigen marktaandeel op te drijven.
 11. De gebruiker moet ervoor zorgen dat het voorwerp achter de sleepinrichtingen stabiel blijft drijven en op koers blijft.
 12. Instrumenten om de dieren in een bepaalde richting te drijven, mogen alleen daartoe worden gebruikt en slechts gedurende korte tijd.
 13. Zij zijn ontworpen om door kinderen om de armen te worden gedragen zodat ze in ondiep water blijven drijven.
 14. Bovendien mag de gekwalificeerde vennootschap in Gibraltar normaal gesproken geen handel drijven of zaken doen met onderdanen of ingezetenen van Gibraltar.
 15. De bemonstering van bedrijven die hoofdzakelijk broedeieren uitvoeren naar of handel in broedeieren drijven met andere lidstaten, vindt in elk geval op het bedrijf plaats.