Betekenis van:
opdrijven

opdrijven
Werkwoord
 • in een richting drijven; aanzetten
"schapen opdrijven"

Synoniemen

Hyperoniemen

opdrijven
Werkwoord
 • iets naar boven toe doen bewegen
"De hoge olieprijs heeft de prijzen van vele andere zaken opgedreven."
opdrijven
Werkwoord
 • van mensen; tot een hoogte opvoeren; opdrijven; opvoeren
"de prijzen opdrijven"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Tewaterlatingsmiddelen door middel van vrij opdrijven voor reddingsvlotten
 2. Tewaterlatingsmiddelen door middel van vrij opdrijven voor reddingsvlotten Reg.
 3. Niet-horizontale effecten (opdrijven van de kosten van concurrenten)
 4. Verder getalm in de aanpak van deze uitdagingen zal de economische kosten van actie opdrijven.
 5. De strijd tegen economische en financiële misdaad met inbegrip van witwassen en valsemunterij opdrijven.
 6. Voorts dienen formaliteiten voor de tenuitvoerlegging die de kosten voor de onderhoudsgerechtigde kunnen opdrijven, zoveel mogelijk te worden beperkt.
 7. Indien niet voldaan is aan de eisen van voorschrift III/7.5 inzake het opdrijven van reddingsvlotten kunnen extra vlotten worden geëist.
 8. Van zijn kant belooft Polen dat HCz geen bijkomende staatssteun zal ontvangen in de periode 1997-2006 en de hierboven beschreven productiecapaciteit niet zal opdrijven vóór einde 2006, d.i. het einde van in protocol nr. 8 bedoelde herstructureringsperiode.
 9. met een voorziening voor vrij opdrijven die voldoet aan de eisen van paragraaf 4.1.6 van de LSA-code en wel zodanig dat wanneer het schip zinkt het reddingsvlot vrij opdrijft en indien het een opblaasbaar reddingsvlot betreft automatisch opblaast.
 10. In de tweede plaats werd aangevoerd dat maatregelen de kosten voor de gemiddelde consument, dat wil zeggen de prijs, zullen opdrijven, en de EU-producenten onvoldoende capaciteit hebben om aan de vraag te voldoen.
 11. Wat de nieuwe elektriciteitscentrales betreft, zal E.ON waarschijnlijk de gasprijs voor de nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales van haar concurrenten opdrijven met de bedoeling om deze concurrenten ervan te doen afzien nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales te bouwen en om zo haar eigen projecten voor nieuwe elektriciteitscentrales te bevoordelen.
 12. Heeft Italië weliswaar niet aangegeven dat de individuele scheepswerven hun productie zozeer hadden kunnen opdrijven dat zij hun maximum konden bereiken door in twee shifts te werken, toch zou het gelijktijdig op alle of het merendeel van de scheepswerven toepassen van dergelijke werkwijze, volgens de Commissie, veel hogere risico's en kosten meebrengen en zou daarvoor een aanzienlijke versterking nodig zijn van de managementcapaciteit, met name gelet op de door Italië aangehaalde centrale managementstructuur van het productieproces van Fincantieri.