Betekenis van:
jagen

jagen
Werkwoord
 • wild vangen of doden
"jagen op eenden/konijn/'(groot) wild'"
"vogels/herten jagen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

jagen
Werkwoord
 • van de wind
"de wind jaagt door de schoorsteen"

Hyperoniemen

jagen
Werkwoord
 • najagen
"jagen op vrouwen"
"jagen op [nieuws]"

Synoniemen

Hyperoniemen

jagen
Werkwoord
 • bewegende wezens proberen te vangen
jagen
Werkwoord
 • het door mens of dier vanaf de wal slepen van schuiten

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Hij houdt van jagen.
 2. Voorladers; geweren en karabijnen, voor het jagen of de schietsport
 3. andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de schietsport
 4. andere geweren en karabijnen, voor het jagen of voor de schietsport, voorzien van ten minste een gladde loop
 5. + Lidstaten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten.
 6. Wilde kalkoenen maken geregeld gebruik van allerlei verschillende biotopen en hebben een gevarieerd gedragsrepertoire dat activiteiten zoals het nemen van stofbaden, foerageren en jagen omvat.
 7. Hulpdiensten van de binnenvaart (zoals exploitatie en onderhoud van waterwegen, havens en andere kunstwerken voor de binnenvaart; slepen en loodsen in havens, betonning, lossen en laden van schepen en andere overeenkomstige werkzaamheden, zoals berging van schepen, jagen, exploitatie van botenloodsen)
 8. Het gehoor van de meeste niet-menselijke primaten is vergelijkbaar met dat van de mens; om de dieren geen schrik aan te jagen, dient het gebruik van sirenes te worden vermeden.
 9. Andere vuurwapens en dergelijke toestellen, waarbij de explosieve kracht van kruit benut wordt (bijvoorbeeld geweren en karabijnen voor het jagen, vuurwapens die alleen via de loop kunnen worden geladen, pistolen voor lichtgranaten en andere toestellen uitsluitend vervaardigd voor het afvuren van waarschuwingsgranaten, pistolen en revolvers voor het afvuren van losse patronen, slachtpistolen, lijnwerptoestellen)
 10. Personen die op vrij wild jagen om dat wild voor menselijke consumptie in de handel te brengen, moeten over voldoende kennis van de pathologie van vrij wild en van de productie en het hanteren van vrij wild en vlees van vrij wild na de jacht beschikken om dat wild ter plaatse aan een eerste onderzoek te kunnen onderwerpen.
 11. In artikel 1, derde lid, wordt „terreurdaad” gedefinieerd als „elke daad of bedreiging daarmee die tegen de strafwet van de verdragsstaat indruist en die het leven, de fysieke integriteit, de vrijheden van een persoon of groep van personen in gevaar kan brengen, alsmede schade toebrengt of kan toebrengen aan openbare of particuliere goederen, natuurlijke hulpbronnen, het leefmilieu of het cultureel erfgoed, en die wordt gepleegd met de bedoeling:i) schrik aan te jagen, angst te zaaien, een regering, instelling, orgaan, bevolking of bevolkingsgroep ertoe te dwingen, aan te zetten of te bewegen een initiatief te nemen of achterwege te laten, een bepaald standpunt in te nemen of daarvan af te zien of te handelen volgens bepaalde beginselen; ofii) de normale werking van de openbare diensten of de verstrekking van essentiële diensten aan de bevolking te verstoren of onder de bevolking een crisissfeer te scheppen;iii) een algemene opstand in een verdragsstaat uit te lokken.”.