Betekenis van:
aansporen

aansporen
Werkwoord
 • stimuleren, aanmoedigen; tot grotere inspanning aanzetten; sommeren; aansporen; aanzetten; bewegen tot; ertoe brengen; aansporen tot iets; onder druk zetten; aansporen
"hij spoorde mij aan om harder te lopen"
"aansporen tot"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

aansporen
Werkwoord
 • aanzetten tot een bepaalde actie
"Zij werden aangespoord door de menigte om niet op te geven."

Voorbeeldzinnen

 1. de verdragsluitende staten aansporen om CBM-verslagen in te dienen;
 2. aansporen tot gedrag dat schadelijk is voor gezondheid of veiligheid;
 3. aansporen tot gedrag dat in hoge mate schadelijk is voor het milieu;
 4. de relevante autoriteiten van BiH door middel van dialoog aansporen tot volledige samenwerking met het ICTY;
 5. adviseren of aansporen van een andere persoon om een dergelijke transactie aan te gaan.
 6. de relevante autoriteiten van BiH door middel van dialoog aansporen tot volledige samenwerking met het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië;
 7. nationale IMI-coördinatoren ertoe aansporen contact te leggen met hun nationale autoriteiten voor gegevensbescherming zodat deze sturing en bijstand kunnen bieden voor de beste wijze van tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren krachtens nationale wetgeving;
 8. Hiermee wil men de oprichting en tenuitvoerlegging van zelf- en co-regulerende initiatieven aanmoedigen en de belanghebbenden aansporen om rekening te houden met de veiligheid van het kind wanneer nieuwe technologieën en diensten worden ontwikkeld.
 9. Een dergelijke clausule zou, aldus GRAWE, de staat nog meer aansporen om de voorschriften inzake staatssteun in acht te nemen, hetgeen wederom in het belang is van de Commissie.
 10. „werving voor terrorisme”: het aansporen van een andere persoon een handeling in de zin van artikel 1, lid 1, onder a) tot en met h), of in artikel 2, lid 2, te plegen;
 11. memoreren welke gevolgen een terugtrekking uit het NPV zou kunnen hebben voor de internationale vrede en veiligheid; de internationale gemeenschap aansporen om gericht en onmiddellijk te reageren op een kennisgeving van terugtrekking en de gevolgen daarvan; benadrukken dat de VN-Veiligheidsraad gehouden is onmiddellijk op te treden en met name onverwijld te reageren wanneer een staat te kennen geeft zich te zullen terugtrekken uit het NPV; de NPV-staten aansporen maatregelen in dat verband aan te nemen, waaronder regelingen voor het in stand houden van adequate IAEAwaarborgen inzake alle voor vreedzame doeleinden ont wikkelde nucleaire materialen, apparatuur, technolo gieën en installaties;
 12. Hiertoe behoren ook het aansporen tot anticiperen op de veranderingen die de landbouwsector in het kader van de herstructurering doormaakt, en het moderniseren en ontwikkelen van een aanpak die op de gevolgen ervan vooruitloopt door boeren opleiding of omscholing aan te bieden, met name op het gebied van overdraagbare vaardigheden;
 13. Ze moeten aanbieders van aftermarket-systemen en nomadische toestellen aansporen om zich er zelf toe te verbinden de Europese beginselverklaring na te leven en steun verlenen voor het verstrekken van consumenteninformatie over de veiligheidsimplicaties en bruikbaarheid van informatie- en communicatiesystemen aan boord van voertuigen (bv. via consumentenorganisaties, automobielclubs, rijscholen, EURONCAP enz.).
 14. Ze moeten aanbieders van aftermarketsystemen en nomadische toestellen aansporen om zich er zelf toe te verbinden de Europese beginselverklaring na te leven en steun verlenen voor het verstrekken van consumenteninformatie over de veiligheidsimplicaties en bruikbaarheid van informatie- en communicatiesystemen aan boord van voertuigen (bv. via consumentenorganisaties, automobielclubs, rijscholen, EURONCAP enz.).