Betekenis van:
gedreven

gedreven
Werkwoord
 • figuren op metaal uitkloppen
"hij is een gedreven kunstenaar"

Synoniemen

Hyperoniemen

gedreven
Bijvoeglijk naamwoord
 • geestdriftig; bezield; enthousiast

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Hieruit blijkt dat deze ondernemingen volgens verschillende beginselen werden gedreven.
 2. .11 Hydraulisch gedreven stuurinrichtingen moeten zijn uitgerust met:
 3. opzettelijk dieren te hinderen die gedreven of geleid worden door een gedeelte waar doorstroming nodig is.
 4. Minstens enkele begunstigden zijn actief in sectoren waarin handel tussen de lidstaten wordt gedreven.
 5. Het is waarschijnlijk dat deze verwachte ontwikkeling de waarde van BT gedurende die periode omhoog heeft gedreven.
 6. Tussen de lidstaten wordt handel gedreven in de betrokken producten en diensten, die aan mededinging onderhevig zijn.
 7. Aangezien er met Duitsland intracommunautair handel wordt gedreven in producten uit de glastuinbouw, hoeft de vraag naar de betekenis van de Duitse productievolumes niet te worden gesteld.
 8. .2.4 Elke werktuiglijk gedreven lenspomp moet aan het water in de voorgeschreven hoofdlensleiding een snelheid kunnen geven van niet minder dan 2m/s.
 9. Om dieren te isoleren kan gebruik worden gemaakt van training (zie punt 4.8) of kan de troep door een loop worden gedreven waarin een vangmechanisme is aangebracht.
 10. Onafhankelijke werktuiglijk gedreven lenspompen die in voortstuwingsafdelingen zijn opgesteld, moeten voorzien zijn van rechtstreekse zuigpijpen op deze afdelingen; per afdeling zijn echter niet meer dan twee dergelijke zuigpijpen vereist.
 11. .2.2 Waar zulks praktisch uitvoerbaar is, moeten de werktuiglijk gedreven lenspompen worden geplaatst in afzonderlijke waterdichte afdelingen, die zodanig gelegen zijn dat zij niet kunnen vollopen door eenzelfde averij.
 12. Bij "slapper"-detonatoren wordt een "flyer" of "slapper" door de explosieve verdamping van de elektrische geleider over een spleet gedreven en de schok van de "slapper" op een springstof brengt een chemische ontploffing op gang.
 13. Aangezien in heel Europa veel handel wordt gedreven in dikke staalplaten, kon de verlening van dit soort steun door Polen de mededinging verstoren doordat HCz werd bevoordeeld en het handelsverkeer tussen de lidstaten werd beïnvloed.
 14. Tussen Bulgarije en Roemenië mag echter wel handel worden gedreven in dergelijke producten die vóór de toetreding zijn verkregen en niet in overeenstemming zijn met de communautaire wetgeving voor de overgangsperiode van acht maanden.
 15. Bij «slapper»-detonators wordt een «flyer» of «slapper» door de explosieve verdamping van de elektrische geleider over een spleet gedreven en de schok van de «slapper» op een springstof brengt een chemische ontploffing op gang.