Betekenis van:
lanceren

lanceren
Werkwoord
 • (van raketten en torpedo's) afschieten.
"De raket werd 's avonds gelanceerd."
lanceren
Werkwoord
 • de lucht in schieten
"een shuttle/raket/satelliet lanceren"

Hyperoniemen

lanceren
Werkwoord
 • publiceren, de wereld in sturen
"Microsoft Office 2010 wordt in juni gelanceerd."
lanceren
Werkwoord
 • rondvertellen; verbreiden
"een plan/idee/mode/voorstel lanceren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. INDICATIEF TIJDSCHEMA VOOR HET LANCEREN VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE
 2. Marketing- en verkoopbevorderingscampagnes voor Europese film- en audiovisuele programma's tijdens de productiefase opzetten en lanceren.
 3. het lanceren van themaoverschrijdende, strategische, gemeenschappelijke uitnodigingen tot het indienen van voorstellen die uitgaan van meerdere partners.
 4. Op 17 juli 2008 besloot de Raad van bestuur T2S te lanceren en de voor de voltooiing benodigde middelen te verschaffen.
 5. Op 17 juli 2008 besloot de Raad van bestuur het T2S-project te lanceren en de voor de voltooiing benodigde middelen te verschaffen.
 6. apparatuur en toestellen voor het hanteren, regelen, ontsteken of lanceren, ontworpen of aangepast voor ruimtelanceervoertuigen bedoeld in 9A004, onbemande luchtvaartuigen bedoeld in 9A012 of sonderingsraketten bedoeld in 9A104;
 7. voertuigen voor het transporteren, hanteren, regelen, ontsteken of lanceren, ontworpen of aangepast voor ruimtelanceervoertuigen bedoeld in 9A004, of sonderingsraketten bedoeld in 9A104.
 8. In haar mededeling van 1 juni 2005: „i2010 — Een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid” heeft de Commissie voorgesteld een baanbrekend initiatief te lanceren met betrekking tot de zorg van mensen in een vergrijzende samenleving.
 9. Producten die zijn ontworpen, vervaardigd en getest volgens speciale elektrische, mechanische en omgevingseisen voor gebruik bij het lanceren en opstellen van satellieten of vluchtsystemen die opereren op hoogten van 100 km of meer.
 10. tanks en andere militaire bewapende voertuigen en militaire voertuigen met voorzieningen voor het daarop monteren van vuurwapens of apparatuur voor het leggen van mijnen of voor het lanceren van munitie als genoemd in ML4;
 11. Uitrusting, speciaal ontworpen voor het hanteren, besturen, in werking stellen, éénmalig toedienen van energie, lanceren, leggen, vegen, ontsteken, misleiden, storen, detoneren of opsporen van in ML4.a) bedoelde voorwerpen.
 12. Dit zou zeer negatieve effecten kunnen hebben op de toegang tot financiering die noodzakelijk is om deze kabelsector te consolideren, netwerken uit te bouwen en nieuwe diensten te lanceren.
 13. tanks en andere militaire bewapende voertuigen en militaire voertuigen met voorzieningen voor het daarop monteren van vuurwapens of apparatuur voor het leggen van mijnen of voor het lanceren van munitie bedoeld onder ML4;
 14. werkt een ontwerp van het jaarlijks werkprogramma, bedoeld in artikel 19, lid 2, uit, inclusief voorstellen voor de inhoud van door de gemeenschappelijke onderneming ENIAC te lanceren uitnodigingen tot het indienen van voorstellen;
 15. speciaal ontworpen voor het hanteren, besturen, in werking stellen, eenmalig toedienen van energie, lanceren, leggen, vegen, ontsteken, misleiden, storen, detoneren, onderbreken, verwijderen of opsporen van een of meer van de volgende goederen: