Betekenis van:
bewegen

bewegen
Werkwoord
 • omgang hebben met
"zich in bepaalde kringen bewegen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

bewegen
Werkwoord
 • van plaats veranderen, niet stilstaan
"Om te kunnen bewegen hebben veel dieren een uitgebreid zenuw- en spierstelsel."
bewegen
Werkwoord
 • in beweging brengen
"Dat werd bewogen door de wind."
bewegen
Werkwoord
 • ''zich ~'' actie ondernemen om een beweging te maken
"Na zijn ongeval kon hij zich niet meer zo goed bewegen."
bewegen
Werkwoord
 • als onderwerp hebben
"zich bewegen in"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bewegen
Werkwoord
 • mechanisch doen bewegen; mechanisch doen veranderen
"een mechanisme bewegen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

bewegen
Werkwoord
 • (iem.) ertoe bewegen iets te doen of te laten
"iemand (ertoe) bewegen [(om) zijn huishoudelijke taken serieus te nemen]"
"iemand tot heldhaftige daden bewegen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Voelde je de aarde bewegen?
 2. Sadako wou er nog meer aan toevoegen, maar haar lippen wouden niet meer bewegen.
 3. Mario is zo ziek dat hij zich nauwelijks nog kan bewegen.
 4. Onderdelen die naar elkaar bewegen
 5. Onderdelen die naast elkaar bewegen
 6. Machines die zich over geleide rails en loopsporen bewegen
 7. het grensgebied waarbinnen de vergunninghouder zich mag bewegen;
 8. Onderdelen die vast zouden moeten zitten, kunnen bewegen t.o.v. elkaar.
 9. Trillingsbestendigheidstest: van toepassing als de onderdelenklasse bestaat uit integrerende delen die bij draaiende motor herhaaldelijk bewegen.
 10. zich automatisch naar achteren te bewegen in de ingeklapte of rijtoestand,
 11. Voertuigen ontworpen om zich uitsluitend langs rails voort te bewegen, zijn van dit hoofdstuk uitgezonderd.
 12. De financiële toewijzingen kunnen zich zo nodig binnen bepaalde marges bewegen.
 13. het voorhanden zijn van voldoende ruimte opdat de bediener zijn lichaamsdelen vrijelijk kan bewegen,
 14. De trein moet, zonder interventie van ETCS, kunnen bewegen wanneer ETCS is afgeschakeld.
 15. Duurzaamheidstest: van toepassing als de onderdelenklasse bestaat uit integrerende delen die bij draaiende motor herhaaldelijk bewegen.