Betekenis van:
wenden

wenden
Werkwoord
 • aanspreken, zijn aandacht besteden aan
"zich tot iemand wenden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

wenden
Werkwoord
 • een andere richting inslaan, overstag gaan
"Klaar om te wenden? Ree!"
wenden
Werkwoord
 • ''zich ~ tot'': een persoon of instelling aanspreken
"Hij wendde zich tot de bisschop."
wenden
Werkwoord
 • een andere koers nemen, over een andere boeg gaan liggen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. waarmee het treinpersoneel zich tot de passagiers kan wenden
 2. De directeur dient zich tot het directiecomité te wenden.
 3. Dit artikel schept geen verplichting om dwangmiddelen aan te wenden.
 4. De ombudsman kan de klager adviseren zich tot een andere instantie te wenden.
 5. Voor elk verzoek daartoe dient men zich tot de griffier of tot de zittingsbode te wenden.
 6. De lidstaten kunnen zich tot het bureau wenden in de Gemeenschapstaal van hun keuze.
 7. Wanneer u verstrekkingen nodig hebt, kunt u zich wenden tot de medische of ziekenhuisdiensten
 8. de toelating om producten van dierlijke oorsprong voor andere dan de aanvankelijke doeleinden aan te wenden;
 9. De ombudsman kan de indiener van de klacht adviseren zich tot een andere instantie te wenden.
 10. De partijen komen overeen de volgende middelen aan te wenden om hun doelstellingen te bereiken:
 11. Mondige consumenten die weloverwogen keuzes maken zullen zich sneller tot efficiënte ondernemingen wenden.
 12. De nestboxen dienen gesloten te zijn en groot genoeg om één hen toe te laten zich daarin om te wenden.
 13. deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;
 14. De KMO's zullen zich rechtstreeks tot de adviseurs wenden en de door deze adviseurs verleende diensten tegen markttarief betalen.
 15. Indien u verstrekkingen wegens ziekte of moederschap nodig hebt, kunt u zich wenden tot de medische diensten