Betekenis van:
richten

richten
Werkwoord
 • mikken; op een doel richten
"het geweer/de loop richten op iemand"
"de aandacht richten op [de komende vergadering]"

Synoniemen

Hyperoniemen

richten
Werkwoord
 • afstellen
"een wiel richten"
"messingdraad richten om er spelden van te maken"

Hyperoniemen

richten
Werkwoord
 • adresseren
"een brief/verzoek aan iemand richten"
"het woord tot iemand richten"

Hyperoniemen

richten
Werkwoord
 • op een bepaald doel afstemmen
"Hij richtte zijn pijlen op een opening in hun wapenrusting."
richten
Werkwoord
 • ''zich ~ op'': een bepaald doel nastreven
"woordenboek richt zich op het weergeven van alle woorden in alle talen, beschreven in het Nederlands."
richten
Werkwoord
 • aanspreken, zijn aandacht besteden aan
"je richten tot [de voorzitter]"
"je voor een zaak richten tot [de burgemeester]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. per aan deze instantie te richten aangetekend schrijven of telegram;
 2. Deze commissies kunnen aanbevelingen richten tot de betrokken parlementen.
 3. de exportagenten, die zich alleen richten op detailhandelaren en niet op eindgebruikers.
 4. Het is noodzakelijk de EAVO op te richten en zijn taken en structuur vast te stellen.
 5. De partijen komen overeen een Gemengde Commissie op te richten die tot taak heeft:
 6. Een ERIC heeft als hoofdtaak een onderzoeksinfrastructuur op te richten en te beheren.
 7. Het gemeenschappelijk controleorgaan kan zijn eventuele opmerkingen richten aan de raad van bestuur.
 8. regelsystemen voor het richten van de stuwkrachtvector van het inspuitstuk of de secundaire vloeistofinjectie, geschikt voor:
 9. de instructies waarnaar de maatschappijen zich krachtens de ISM-code moeten richten;
 10. Het technisch secretariaat wil bovengenoemde problemen aanpakken door zich te richten op onderstaande punten:
 11. maatregelen om op passende wijze openbare instellingen op te richten en te ondersteunen;
 12. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten richten RIS-centra op, op basis van regionale behoeften.
 13. De door een ERIC op te richten onderzoeksinfrastructuur voldoet aan de volgende voorschriften:
 14. regelsystemen voor het richten van de stuwkrachtvector van het inspuitstuk of de secundaire vloeistofinjectie, geschikt voor:
 15. De passagier moet een schriftelijke kennisgeving richten aan de vervoerder of diens lasthebber: