Betekenis van:
deponeren

deponeren
Werkwoord
 • laten bewaren
"spaargeld bij een bank deponeren"

Hyperoniemen

deponeren
Werkwoord
 • in een register inschrijven; deponeren
"een merknaam deponeren"

Synoniemen

Hyperoniemen

deponeren
Werkwoord
 • weggooien
"Je kunt je afval in deze ton deponeren."
deponeren
Werkwoord
 • registreren zodat het niet door een ander gebruikt kan worden
"Het bedrijf wilde zijn merknaam deponeren."

Voorbeeldzinnen

 1. Deponeren van gelden van cliënten
 2. Deponeren van financiële instrumenten van cliënten
 3. In een verzoek moet het te deponeren bedrag worden vermeld.
 4. De verplichting om te deponeren is vastgelegd in artikel 14 van de wet van 1917.
 5. Het door een tegenpartij krachtens de faciliteit te deponeren bedrag is niet aan beperkingen gebonden.
 6. bij de vaststelling van beleid en procedures voor het deponeren van oorspronkelijk in digitaal formaat gecreëerd materiaal rekening houden met de ontwikkelingen in andere lidstaten teneinde te voorkomen dat er sterk uiteenlopende regelingen voor het deponeren ontstaan;
 7. Met name wees de Commissie erop dat PI de middelen bij de Schatkist op een lopende rekening moest deponeren.
 8. te overwegen de begunstigden van EU-subsidies te verplichten een kopie van door de Europese Unie gesubsidieerde Europese films in minstens één nationaal archief te deponeren;
 9. Vier vijfde van deze systemen is gebaseerd op een wettelijke of contractuele verplichting om alle films (of op zijn minst alle door de overheid gesubsidieerde films) te deponeren.
 10. Als tegenpartijen verwachten dat zij op een laat tijdstip gebruik moeten maken van het CCBM, moeten zij de activa zoveel mogelijk vooraf deponeren.
 11. Het was verplicht om de middelen aangetrokken op lopende postrekeningen bij het Ministerie van Economische Zaken en Financiën/de Schatkist te deponeren (zogenoemde „verplichting”) [27].
 12. In de toiletten worden gasten via mededelingen gevraagd hun afval in de afvalbakken te deponeren, in plaats van in de toiletten;
 13. Het deposito bij de Schatkist kan niet worden beschouwd als een kortlopend risicovrij actief gezien de constante verplichting van PI om zijn middelen bij de Schatkist te deponeren.
 14. Elk toilet moet een geschikte afvalemmer hebben en de gast moet worden verzocht bepaalde soorten afval niet in het toilet, maar in de daarvoor bestemde afvalemmer te deponeren.
 15. Een effectieve samenwerking tussen de lidstaten, die nodig is om sterk uiteenlopende regels voor het deponeren van digitaal materiaal te voorkomen, moet worden gestimuleerd.