Betekenis van:
verzetten

verzetten
Werkwoord
 • anders zetten
"men moet geen oude bomen verzetten"
"een kast verzetten"

Hyperoniemen

verzetten
Werkwoord
 • ''zich ~ tegen'': weerstand bieden aan iets.
"Zij verzetten zich danig tegen de overvallers."
verzetten
Werkwoord
 • van de ene op de andere plaats zetten.
"Hij verzette zijn koning om schaak te voorkomen."
verzetten
Werkwoord
 • ''werk ~'' veel aan het arbeidsproces bijdragen.
"Hij heeft altijd veel werk verzet."
verzetten
Werkwoord
 • een zijdelingse beweging maken
verzet (het ~ | meervoud verzetten)
Zelfstandig naamwoord
 • versnelling op een fiets
"naar een groter/kleiner verzet schakelen"

Hyperoniemen

verzet (het ~ | meervoud verzetten)
Zelfstandig naamwoord
 • iets ter ontspanning; gelegenheid tot ontspanning
"Hij struinde de kroegen af op zoek naar wat verzet."

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De onderworpenen sparen, maar hen die zich hardnekkig blijven verzetten vernietigen
 2. De Commissie zou zich hiertegen niet kunnen verzetten.
 3. De vakbondsleiders verzetten zich tegen deze reorganisatie en slaagden erin het managementteam weg te krijgen.
 4. Zij hebben de klacht niet actief gesteund, maar verzetten zich er ook niet tegen.
 5. Al deze partijen verzetten zich sterk tegen het opleggen van eventuele maatregelen.
 6. geen gerechtvaardigde specifieke belangen van de betrokkene zich tegen doorgifte verzetten, en
 7. De bevoegde autoriteiten verzetten zich niet tegen de terugzending van afvalstoffen van een illegale overbrenging.
 8. Indien zij zich niet tegen het bedoelde voornemen verzetten, kunnen zij een maximumtermijn vaststellen voor de uitvoering ervan.
 9. De spoorwegonderneming mag zich in die omstandigheden niet verzetten tegen het verwijderen van de treinbeveiligingsapparatuur van klasse B.
 10. Frankrijk merkt op dat slechts twee van de vele belanghebbende derden, onder meer Siemens, zich tegen de beoogde maatregelen verzetten.
 11. De spoorwegonderneming mag zich in die omstandigheden niet verzetten tegen het verwijderen van de radio-apparatuur van klasse B.
 12. Alle betrokken partijen die zich verzetten tegen de steunmaatregel bekritiseren het tolsysteem als zodanig, zonder soms een duidelijk onderscheid te maken tussen de tol zelf en het TRS.
 13. De aangezochte partij stelt de verzoekende partij op de hoogte van de beweegredenen die zich verzetten tegen het voldoen aan het verzoek om bijstand.
 14. De begunstigde kan zich alleen tegen de terugbetaling verzetten waneer hij „zich kan beroepen op uitzonderlijke omstandigheden die zijn vertrouwen in de rechtmatigheid van de steun konden wettigen”.
 15. De aangezochte autoriteit stelt de verzoekende autoriteit op de hoogte van de beweegredenen die zich verzetten tegen het voldoen aan het verzoek tot inlichtingen.