Betekenis van:
voorleggen

voorleggen
Werkwoord
 • uitleggen
"iemand een vraag/plan/zaak voorleggen"

Hyperoniemen

voorleggen
Werkwoord
 • doen liggen
"iemand verschillende monsters voorleggen"
"een stuk ter tekening voorleggen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het voorleggen van informatie
 2. Het Comité kan aanbevelingen aan de Associatieraad voorleggen.
 3. Hij kan daarbij de kwestie aan de bevoegde commissie voorleggen.
 4. Op basis van dit verslag kan de Commissie enig voorstel voorleggen dat zij daartoe passend acht.
 5. Elke lidstaat kan dit besluit binnen één maand na deze mededeling aan de Raad voorleggen.
 6. De commissies moeten hun ontwerpadvies of ontwerprapport binnen de in het interinstitutionele vergaderrooster vastgestelde termijnen voorleggen.
 7. De indiener van een typegoedkeuringsaanvraag moet, voor zover nodig, ook de volgende documenten voorleggen:
 8. een jaarverslag opstellen, en dit verslag voorleggen aan de raad van bestuur en het gemeenschappelijk controleorgaan.
 9. het voorleggen aan de raad van bestuur van zijn voorstellen betreffende de organisatiestructuur van het secretariaat;
 10. De fabrikant moet een testverslag of een gepubliceerd testresultaat voorleggen met vermelding van de publicatie.
 11. De lidstaten moeten vanaf 2003 jaarlijks een verslag over de kwaliteit aan de Commissie voorleggen.
 12. De Commissie zou derhalve een verslag moeten voorleggen, zo nodig vergezeld van een voorstel.
 13. Wanneer de commissie zulks dienstig acht, kan zij de zaak aan de ombudsman voorleggen.
 14. De onderneming kon evenwel geen bewijzen voorleggen om de conclusies van de Commissie te weerleggen.
 15. Elke lidstaat kan dit besluit binnen één maand na deze mededeling aan de Raad voorleggen.