Betekenis van:
inbrengen

inbrengen
Werkwoord
 • geld, goed of daden bijdragen
"iets inbrengen in [een huwelijk]"

Hyperoniemen

inbrengen
Werkwoord
 • naar binnen brengen
"een infuus inbrengen bij de patiënt"
"de oogst inbrengen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

inbrengen
Werkwoord
 • voorstellen
"niets in te brengen hebben"
"een argument/bezwaar inbrengen"

Synoniemen

Hyperoniemen

inbreng (de ~ | meervoud inbrengen)
Zelfstandig naamwoord
 • geld dat ingelegd wordt
"inbreng in..."

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. inbrengen van gebouwen;
 2. Op- of inbrengen van dierlijke en andere meststoffen
 3. Vanwege de penibele begrotingssituatie konden de publieke aandeelhouders evenwel ook geen vers vermogen inbrengen.
 4. D 7 Lozen/storten in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de zeebodem
 5. Dit komt, economisch gezien, neer op het inbrengen van WAK in LSH.
 6. investeerders die een fonds opzetten of aandelenkapitaal inbrengen in een onderneming of groep van ondernemingen.
 7.  investeerders die een fonds opzetten of aandelenkapitaal inbrengen in een onderneming of een aantal ondernemingen.
 8. Verwijderen in zeeën en oceanen, met inbegrip van inbrengen in de bodem
 9. Verwijderen in zeeën en oceanen, met inbegrip van inbrengen in de bodem
 10. Zij kunnen zo nodig aanvullende bijdragen inbrengen om de ontwikkelingsfase te financieren.
 11. Bij een onderpandsdepot moet de tegenpartij meer activa in het depot inbrengen als:
 12. D 7 Verwijderen in zeeën en oceanen, inclusief inbrengen in de bodem
 13. Duitsland stelt dat de aandeelhouders slechts zeer beperkt eigen middelen konden inbrengen.
 14. Bij het op- of inbrengen van de mest worden emissiearme technieken gebruikt.
 15. Een natuurlijk mineraalwater zoals het bij het ontspringen voorkomt, mag aan geen enkele andere toevoeging worden onderworpen dan het inbrengen of opnieuw inbrengen van koolzuurgas onder de bij bijlage I, deel III, bepaalde voorwaarden.