Betekenis van:
aandragen

aandragen
Werkwoord
  • iets naar iemand toe dragen
"met iets komen aandragen"
"oplossingen/problemen/bewijzen aandragen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

aandragen
Werkwoord
  • voorstellen

Synoniemen

Hyperoniemen

aandragen
Werkwoord
  • ergens naartoe dragen
aandragen
Werkwoord
  • ter sprake brengen

Voorbeeldzinnen

  1. Van belang daarbij is te kunnen steunen op de topkwaliteit van de aanbodzijde (bijvoorbeeld bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra) voor het aandragen van innovatieve beveiligingsoplossingen.
  2. Deze groep moet ondersteuning bieden en advies geven bij de ontwikkeling van initiatieven en moet nieuwe impulsen geven en ideeën aandragen voor een brede aanpak van meertaligheid in de Europese Unie.
  3. Ofschoon de bewijslast op grond van de nationale wetgeving wordt vastgesteld, is het wenselijk om rechterlijke en administratieve autoriteiten de bevoegdheid te geven om van handelaren te verlangen dat zij bewijzen aandragen voor de juistheid van hun feitelijke beweringen.
  4. De risicobeoordeling wordt op een geschikte drager vastgelegd, overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk; de werkgever kan daarbij argumenten aandragen om aan te tonen dat de aard en de omvang van de aan elektromagnetische velden verbonden risico's een meer uitvoerige beoordeling overbodig maken.
  5. De risicobeoordeling wordt op een geschikte drager vastgelegd, overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk; de werkgever kan daarbij argumenten aandragen om aan te tonen dat de aard en de omvang van de aan optische straling verbonden risico's een meer uitvoerige beoordeling overbodig maken.