Betekenis van:
voorbijgaan

voorbijgaan
Werkwoord
 • langs iem. of iets gaan, passeren
"er gaat een tram voorbij"
"zo'n gelegenheid mag je niet voorbij laten gaan!"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

voorbijgaan
Werkwoord
 • langs een bepaald punt gaan
"Dezelfde fietser ging opnieuw voorbij."
voorbijgaan
Werkwoord
 • tot verleden gaan behoren
"Die tijd is voorgoed voorbijgegaan."
voorbijgaan
Werkwoord
 • niet in beschouwing nemen
"Er werd daarmee geheel voorbijgegaan aan de wil van de Iraanse bevolking."

Voorbeeldzinnen

 1. Water kun je drinken, maar je kunt er ook aan voorbijgaan.
 2. Kredietinstellingen mogen voorbijgaan aan het renterisico van betalingsgedeelten met een resterende looptijd van minder dan één jaar ten behoeve van de volgende berekeningen.
 3. Wanneer de Commissie een beschikking geeft over de verenigbaarheid van een steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt, mag zij immers niet voorbijgaan aan het risico dat particulier marktdeelnemers de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt ongunstig beïnvloeden [63].
 4. Met de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt, in een gemondialiseerde omgeving en zonder beperking van de toegang tot de Europese markt, zou de steunaanvraag aan iedere zakelijke en economische logica voorbijgaan.
 5. Zoals Advocaat-generaal Darmon in zijn conclusies in zaak C-5/89 heeft verklaard, „mag [men] niet achteloos voorbijgaan aan de mogelijke twijfels van sommige ondernemingen over de noodzaak tot aanmelding bij „ongebruikelijke” vormen van steun”.
 6. De Commissie kon er niet aan voorbijgaan, en heeft dat ook niet gedaan, dat werknemers doelen als het behoud van werkgelegenheid hebben en dat ze deze doelen zullen nastreven bij het beheren van hun eigen onderneming.
 7. De eerste belanghebbende, Saint-Gobain, was van mening dat de Commissie niet kon voorbijgaan aan de marktontwikkelingen waarvan zij kennis had ten tijde van de vaststelling van een beschikking over de verenigbaarheid van staatssteun krachtens artikel 87 van het EG-Verdrag en de MSK 1998.
 8. Indien het beroep betrekking heeft op kennisneming van gegevens die door Europol in het Europol-informatiesysteem zijn opgeslagen, of op gegevens die in de analysebestanden of in een ander door Europol overeenkomstig artikel 10 aangelegd systeem voor de verwerking van persoonsgegevens zijn opgeslagen, en indien Europol bezwaar blijft maken, kan het gemeenschappelijk controleorgaan alleen na Europol en de in artikel 30, lid 4, bedoelde lidstaat of lidstaten te hebben gehoord, met een tweederde meerderheid van zijn leden aan deze bezwaren voorbijgaan.