Betekenis van:
doorstromen

doorstromen
Werkwoord
  • stromen door
"iemand doorstromen"
"bloed doorstroomt de aderen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. aanvaarding van de diversiteit op de werkplek en bestrijding van discriminatie bij het betreden van en het doorstromen op de arbeidsmarkt, onder meer via bewustmaking, participatie van plaatselijke gemeenschappen en bedrijven en bevordering van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven;
  2. Voor posities in aandelen zijn de volgende waarden toelaatbaar:a) voor tegen reële waarde gewaardeerde beleggingen waarbij waardeveranderingen via de inkomsten direct naar het eigen vermogen doorstromen, is de waarde van de post de in de balans opgenomen reële waarde;