Betekenis van:
treffen

treffen
Werkwoord
 • bij elkaar komen
"Wij troffen elkaar in het restaurant."
treffen
Werkwoord
 • goed uitkomen
"Dat treft!"
treffen
Werkwoord
 • iemand onverwacht tegenkomen; tegenkomen; treffen; toevallig tegenkomen
"toevallig je buurman treffen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

treffen
Werkwoord
 • ontroeren; ontroeren
"iemand diep treffen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

treffen
Werkwoord
 • als onderwerp hebben
"hem/haar/mij treft geen blaam"
"haar/hem/mij treft geen schuld"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

treffen
Werkwoord
 • raak schieten
treffen (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • samenkomst, al dan niet toevallig; ontmoeting
"Bij het zakelijk treffen werden verschillende deals gesloten."

Synoniemen

Hyperoniemen

treffen (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • vijandelijke ontmoeting
"tot een treffen komen"
"een gewelddadig/bloedig/gewapend treffen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. speciale onderzoeksmaatregelen te treffen;
 2. De Commissie kan de volgende uitvoeringsmaatregelen treffen:
 3. De exploitant betaalt de kosten van de te treffen maatregelen.
 4. Ziekenhuizen kunnen ook worden uitgesloten indien zij gelijkwaardige maatregelen treffen.
 5. Recht van de lidstaten om meer gedetailleerde maatregelen te treffen
 6. De lidstaten kunnen bovendien elke passende overgangsmaatregel treffen.
 7. Herstel van bosbouwpotentieel en het treffen van preventieve maatregelen
 8. herstel van bosbouwpotentieel en het treffen van preventieve maatregelen,
 9. Eventuele bijzondere voorzorgsmaatregelen die de vervoerder(s) moet(en) treffen.
 10. Voorbereidingen treffen voor de aanwijzing van een onafhankelijk werkende antifraudedienst.
 11. De bevoegde autoriteit kan ook altijd zelf corrigerende maatregelen treffen.
 12. Voortzetten van de normalisatie-inspanningen en voorbereidingen treffen voor het volwaardige lidmaatschap van de Europese normalisatieorganisaties.
 13. De landen treffen alle passende maatregelen om de item- en unit-non-respons te beperken.
 14. Voorbereidingen treffen voor het opzetten van administratieve rechtbanken en hoven van beroep.
 15. De lidstaten moeten passende maatregelen treffen om het beginsel van gelijke behandeling effectief te doen toepassen.