Betekenis van:
aandoen

aandoen
Werkwoord
 • (kleding) aantrekken
"jas/broek/sokken aandoen"

Hyperoniemen

Hyponiemen

aandoen
Werkwoord
 • kort bezoeken
"havens aandoen"
"iemand aandoen"

Hyperoniemen

aandoen
Werkwoord
 • in werking stellen
"het licht aandoen"

Hyperoniemen

aandoen
Werkwoord
 • (kleren) aantrekken
aandoen
Werkwoord
 • (iemand iets) berokkenen
aandoen
Werkwoord
 • (iets) aantasten
aandoen
Werkwoord
 • (iemand) ontroeren
aandoen
Werkwoord
 • (iemand of iets) bezoeken
aandoen
Werkwoord
 • lampen ontsteken, kachel aansteken
aandoen
Werkwoord
 • ontroeren; ontroeren

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. de haven die hij wil aandoen, alsmede de naam en het registratienummer van het vaartuig;
 2. mogen echter worden uitgevoerd wanneer de vaartuigen een haven in een lidstaat aandoen;
 3. Alle vaartuigen die een aangewezen haven aandoen voor de aanvoer van blauwvintonijn, moeten worden gecontroleerd.
 4. Doel van het aandoen van de haven (aanlanding, overlading of toegang tot diensten):
 5. Alle ontvangende vaartuigen en vissersvaartuigen die een aangewezen haven aandoen voor de overlading van blauwvintonijn, moeten worden gecontroleerd.
 6. ten hoogste 10 % van het totale aantal schepen van prioriteitsklasse I zonder hoog risicoprofiel die zijn havens en ankerplaatsen aandoen.
 7. Schepen die een haven of ankerplaats in de Gemeenschap aandoen, worden als volgt aan een periodieke of een aanvullende inspectie onderworpen:
 8. In het kader van een doelmatig havenstaatcontrolestelsel dient te worden gestreefd naar een regelmatige inspectie van alle schepen die een haven of ankerplaats in de Gemeenschap aandoen.
 9. Schepen die regelmatig havens aandoen waar veel muskieten voorkomen, dienen te zijn voorzien van passende inrichtingen conform de voorschriften van de bevoegde autoriteit.
 10. De lidstaten stellen een communautaire statistiek op van het vervoer van goederen en personen door schepen die havens aandoen welke zich op hun grondgebied bevinden.
 11. De evaluatie houdt rekening met de doelstelling om alle schepen die een haven of ankerplaats in de Gemeenschap aandoen te inspecteren.
 12. inspecteert elke lidstaat alle schepen van prioriteitsklasse I, als bedoeld in artikel 12, onder a), die zijn havens en ankerplaatsen aandoen, en
 13. De lidstaten nemen in dit geval echter de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat schepen die regelmatig gedurende de nachttijd een haven aandoen, eventueel kunnen worden geïnspecteerd.
 14. vaartuigen die een haven aandoen, krijgen geen toestemming om aan te landen of over te laden en worden door de bevoegde autoriteiten geïnspecteerd.
 15. ten hoogste 5 % van het totale aantal schepen van prioriteitsklasse I met een hoog risicoprofiel die zijn havens en ankerplaatsen aandoen,