Betekenis van:
aanwenden

aanwenden
Werkwoord
 • gebruiken voor een doel; gebruiken; gebruiken; benutten; gebruik maken van; hanteren
"middelen aanwenden"
"zijn invloed aanwenden"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

aanwenden
Werkwoord
 • gebruik maken van
"Je kunt deze methode aanwenden om het wiskundige probleem op te lossen."

Voorbeeldzinnen

 1. Termijn voor het aanwenden van het rechtsmiddel
 2. Gegevens betreffende diegenen die het rechtsmiddel kunnen aanwenden
 3. Zij wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van het aanwenden van het rechtsmiddel.
 4. Dit voorschrift doet geen afbreuk aan andere rechtsmiddelen die een zeevarende zou kunnen aanwenden.
 5. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat ondernemingen, ook het mkb, onderzoeksresultaten commercieel kunnen aanwenden.
 6. De directeur moet de begrotingskredieten aanwenden volgens de in artikel 6 beschreven beginselen van goed financieel beheer.
 7. EDF heeft dit bedrag kunnen aanwenden om het eigen vermogen te versterken zonder een beroep te hoeven doen op externe financiële middelen.
 8. De vraag creëert een gemeenschappelijke markt voor de producten, aangezien dezelfde fabrikanten dezelfde werkwijzen, infrastructuur en inspanningen aanwenden om de producten te verkrijgen.
 9. Om de beschikbare financiële middelen met het grootst mogelijke effect te kunnen aanwenden moet het netwerk van meldpunten zo efficiënt mogelijk functioneren.
 10. De deskundigen mogen in geen geval de bij de werkzaamheden van de Groep verkregen inlichtingen voor persoonlijke doeleinden aanwenden, noch dergelijke inlichtingen bekendheid geven.
 11. De cedent kan de exploitant ook nog andere middelen ter hand stellen die hij mag behouden of naar eigen goeddunken mag aanwenden.
 12. binnen een begrotingskader voor de middellange termijn de hervorming van de belastingdiensten onverkort voortzetten en de potentiële opbrengsten aanwenden om het tekort te reduceren;
 13. Voordat de verzoekende autoriteit een verzoek tot invordering doet, moet zij de passende invorderingsmiddelen aanwenden die in de verzoekende lidstaat ter beschikking staan, behalve in de volgende situaties:
 14. De exporteur aan wie toestemming wordt verleend van deze procedure gebruik te maken, kan niet tegelijkertijd voor eenzelfde product de normale procedure aanwenden.
 15. Volgens vaste jurisprudentie [25] staat het niet innen door de staat van een belasting die wel had moeten worden geïnd, gelijk aan het aanwenden van overheidsmiddelen.