Betekenis van:
aanspreken

aanspreken
Werkwoord
 • het woord richten tot; tegenhouden
"ik werd aangesproken door een man in een lange grijze regenjas"
"aanspreken met ('u')"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

aanspreken
Werkwoord
 • een voorraad gaan gebruiken
"de voorraad aanspreken"
"de fles was inmiddels duchtig aangesproken"

Hyperoniemen

Hyponiemen

aanspreken
Werkwoord
 • toespreken
aanspreken
Werkwoord
 • instemming of weerklank wekken
aanspreken
Werkwoord
 • verantwoording of opheldering vragen
aanspreken
Werkwoord
 • in rechten aanspreken
aanspreken
Werkwoord
 • beginnen uit de voorraad te gebruiken

Voorbeeldzinnen

 1. Je zou hem beter persoonlijk aanspreken.
 2. De criteria voor het aanspreken van een meegevoerd instabiliteitsalarm zijn
 3. Bij het aanspreken van een detectiesysteem in een technische ruimte moeten de volgende automatische acties plaatsvinden:
 4. Bij het aanspreken van een detectiesysteem in een slaapcompartiment moeten de volgende automatische acties plaatsvinden:
 5. ontvangen antwoord niet bevredigend wordt geacht, kan de betrokkene het INAIL in rechte aanspreken.
 6. De criteria voor het aanspreken van dit alarm zijn bepaald in punt 4.2.3.4.2 d2.
 7. De lidstaten moeten echter bepalen in welke mate en onder welke voorwaarden de consument de leverancier moet aanspreken, met name door het instellen van een vordering tegen laatstgenoemde, voordat hij de kredietgever kan aanspreken.
 8. het bezwaar geen uitsluitsel is ontvangen, kan de betrokkene het INPS in rechte aanspreken. Beroep INAIL (Arbeidsongevallen en beroepsziekten)
 9. Om DHL de garanties te kunnen bieden, moet het luchthavenbedrijf Leipzig het kapitaal aanspreken dat voor de aanleg van de zuidbaan werd ingebracht.
 10. De NGG’s zullen op de T2S-website tevens een NGG-contact-e-mailadres publiceren, zodat deelnemers op nationale markten weten wie zij voor hun visie moeten aanspreken.
 11. Aan aandeelhouders zou ook informatie moeten worden verstrekt op basis waarvan zij individuele bestuurders kunnen aanspreken op de beloning die zij ontvangen of hebben ontvangen.
 12. De bevoegde autoriteit verhaalt op de exploitant de in verband met de in lid 4 bedoelde maatregelen gemaakte kosten, met inbegrip van het aanspreken van de financiële zekerheid overeenkomstig artikel 19.
 13. In dit verband zal de Europese Unie de regering van Birma/Myanmar blijven aanspreken op haar verantwoordelijkheid meer inspanningen te leveren om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de VN te verwezenlijken.
 14. In het rollend materieelregister moet vermeld worden of de aspotten die aanleiding kunnen geven tot het ten onrechte doen aanspreken van de warmloperdetectoren langs de baan afgeschermd zijn of niet.
 15. De Commissie is verder van oordeel dat het steunbedrag niet wezenlijk wordt beïnvloed door het aftrekken van de kosten die Alstom moet maken om de garantie te kunnen aanspreken.