Betekenis van:
waarnemen

waarnemen
Werkwoord
 • gebruik maken van
"de kans waarnemen om iets te doen"
"de gelegenheid waarnemen om iets te doen"

Hyperoniemen

waarnemen
Werkwoord
 • (een taak, functie) bekleden, tijdelijk vervullen, als vervanger optreden
"het werk van/voor een collega waarnemen"
"een dokterspraktijk waarnemen"

Hyperoniemen

waarnemen
Werkwoord
 • iets via de zintuigen in zich opnemen

Voorbeeldzinnen

 1. op nauwkeurige wijze waarnemen van zijn of haar omgeving.
 2. De bediener moet deze signalen en aanwijzingen vanaf de bedieningspost kunnen waarnemen.
 3. procedures voor piloten die een ongeval waarnemen of een noodsignaal opvangen;
 4. Dit omvat elementen die een werking of storing per keer waarnemen.
 5. De entiteit kan waarnemen dat het sterftecijfer van jaar tot jaar niet is gewijzigd.
 6. de overgehevelde producten waarnemen en ramen, onder meer aan de hand van video-opnamen;
 7. de naam en het ICCAT-nummer van het betrokken vaartuig waarnemen en registreren;
 8. De waarschuwing moet op zodanig wijze worden gegeven dat de bestuurder ze gemakkelijk kan waarnemen.
 9. De treinbestuurder moet de seinen en borden vanuit de normale bestuurderspositie kunnen waarnemen.
 10. procedures voor piloten die een ongeval waarnemen of een noodsignaal opvangen;
 11. ‚gyroscopen met draaimassa’ zijn gyroscopen die gebruikmaken van een continu roterende massa voor het waarnemen van de hoekbeweging.
 12. Dit betekent dat, behoudens wettelijke uitzonderingen, een buitenlander deze rechten kan waarnemen alsof hij in Canada aanwezig was.
 13. Bestuurderscabines moeten zodanig zijn ontworpen dat de treinbestuurder de voor hem bestemde signalen zonder moeite vanaf de bestuurdersplaats kan waarnemen.
 14. ’gyroscopen met draaimassa’ zijn gyroscopen die gebruik maken van een continu roterende massa voor het waarnemen van de hoekbeweging.
 15. Zij bestaan uit één enkel sensorelement voor het waarnemen van magnetische velden en bijbehorende elektronica waarvan de afleeswaarde een maat is van het magnetisch veld.