Betekenis van:
profiteren

profiteren
Werkwoord
 • profijt hebben van; goed gebruiken
"profiteren van de dalende rente"
"van iemand profiteren"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Naar schatting profiteren 50 ondernemingen of eenheden van deze steun.
 2. PERSONEN DIE VAN HET ECONOMISCH BELEID VAN DE REGERING PROFITEREN
 3. Inwonertal van de plattelandsgebieden die profiteren van verbeterde voorzieningen
 4. Profiteren de ondernemingen van een cumulering van steun?
 5. In tegenstelling tot de concurrenten kan T-Systems dus profiteren van schaal- en combinatievoordelen.
 6. Voorts is de regeling wel afgeschaft, maar bedrijven kunnen hiervan nog tot 2009 profiteren.
 7. TB wist zelfs niet te profiteren van de opleving van de staalsector in 2004.
 8. Het valt moeilijk te begrijpen waarom WestLB in het geheel niet zou profiteren van deze voordelen.
 9. BankCo zal ook na de opsplitsing van de steun blijven profiteren.
 10. Van de herverdeling profiteren de subbasisarealen waarvoor de maximumoppervlakte is overschreden.
 11. De gemiddelde transactievolumes zijn fors gestegen omdat risicokapitaalondernemingen proberen te profiteren van schaalvoordelen.
 12. Indien de begunstigden dergelijke bewijzen niet leveren, zullen zij niet van de belastingregeling mogen blijven profiteren.
 13. aard van de economische actoren die van de beoogde acties kunnen profiteren.
 14. De bedrijfstak van de Unie kon derhalve niet profiteren van het toegenomen verbruik in die periode.
 15. Daarbij kunnen zij profiteren van informatie en diensten van Investbx, die zij anders niet zouden ontvangen.