Betekenis van:
samenkomen

samenkomen
Werkwoord
 • bijeenkomen, zich verzamelen
"de algemene vergadering van de vereniging komt ten minste drie keer per jaar samen"
"samenkomen bij [een graf]"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

samenkomen
Werkwoord
 • bij elkaar verzamelen
"We moeten nog eens samenkomen om de zaak te bespreken."

Voorbeeldzinnen

 1. Laten we overmorgen samenkomen.
 2. Toevallig iemand tegenkomen wordt niet beschouwd als „samenkomen”.
 3. Zij kunnen steeds samenkomen naar aanleiding van specifieke omstandigheden.”.
 4. De traceerbaarheid op plaatsen waar verschillende soorten trekvogels samenkomen, moet echter worden gewaarborgd.
 5. Samenkomen” betekent thuis of elders vrije tijd doorbrengen met vrienden of familieleden.
 6. de plaatsen waar een groot aantal verschillende soorten trekvogels samenkomen, met name de in deel F genoemde soorten;
 7. de plaatsen waar een groot aantal verschillende soorten trekvogels samenkomen, met name de in deel F genoemde soorten;
 8. Voorts worden de achterste bevestigingen zo aangebracht dat het punt waar beide kabels samenkomen, ligt in het verticale vlak waarin het zwaartepunt van het slingerblok zijn baan beschrijft.
 9. Voorts worden de achterste bevestigingen zo aangebracht dat het punt waar beide kabels samenkomen, ligt in het verticale vlak waarin het zwaartepunt van het slingerblok zijn baan beschrijft.
 10. Deze rechtmatige bijeenkomsten dienden evenwel als dekmantel voor het werkelijke doel van de bijeenkomsten: samenkomen met de andere partijen om de tenuitvoerlegging van de kartelovereenkomsten te bespreken.
 11. De Franse autoriteiten, die op 17 juli 2002 zouden samenkomen met de diensten van de Commissie, verzochten ook om uitstel voor hun reactie bij schrijven van 10 juli 2002.
 12. Dit project voorziet in twee workshops op EU-niveau, waarop vertegenwoordigers van regering, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoeksinstellingen en niet-gouvernementele organisaties samenkomen om ervaringen uit te wisselen en na te denken over de intersessionele thema’s voor 2008 en 2009.
 13. Voor gradiëntsystemen met een dood volume (d.w.z. het volume vanaf het punt waar de twee loopvloeistoffen samenkomen tot en met het volume in de injectorlus) van ongeveer 6 ml is een retentietijd van 26 ± 2 minuten voor CMPA optimaal.
 14. De kaas is verbonden met de zogenaamde „Seuil du Poitou”, waar twee sedimentaire bekkens samenkomen. De productie ervan heeft zich ontwikkeld in een omgeving die wordt gekenmerkt door homogene kalkgrond, waar sinds vanouds geiten worden gehouden en zowel de producenten als de verwerkers van Chabichou du Poitou zijn gevestigd.
 15. ZICH BEWUST VAN het feit dat in vraagstukken met betrekking tot het beheer van plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw, de landbouw, het milieu en de handel samenkomen, en overtuigd van het feit dat er synergie tussen deze sectoren dient te bestaan;