Betekenis van:
verenigen

verenigen
Werkwoord
 • afzonderlijke delen tot één geheel maken
"Het was de droom van Schuman geheel Europa te verenigen ."
verenigen
Werkwoord
 • bijeenkomen, zich verzamelen
"hier verenigen zich beide rivieren"
"zich verenigen in iets"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verenigen
Werkwoord
 • uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Hij heeft geprobeerd de verschillende groepen te verenigen.
 2. Laten we het nuttige en het aangename verenigen
 3. Sinds 1950 verenigen Europese landen zich economisch en politiek in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om te zorgen voor een blijvende vrede.
 4. Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal mensen te verenigen in liefde, zolang er andere mensen overblijven om hun agressieve uitingen te incasseren.
 5. Deze beide rollen vallen niet met elkaar te verenigen.
 6. De lidstaten kunnen zich ook verenigen om daarbij op transnationaal niveau samen te werken.
 7. Duitsland heeft niet specifiek aangetoond waarom de terugvordering niet te verenigen zou zijn met behoorlijk bestuur.
 8. In geen van de verstrekte uittreksels kwam een bepaling voor die deze schijnbaar tegenstrijdige aspecten met elkaar kon verenigen.
 9. De verplaatsingssnelheid van de machine moet te verenigen zijn met de snelheid van een bestuurder te voet.
 10. Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de
 11. meerassige elektrische of opto-elektronische besturingen («fly by wire»/«fly by light») die ten minste twee van de volgende functies in één regelelement verenigen:
 12. De Commissie was in dit stadium van mening dat deze maatregel moest worden beschouwd als exploitatiesteun die niet te verenigen was met de gemeenschappelijke markt.
 13. Om die reden dienen de toegekende heffingsvergoedingen in principe te worden teruggevorderd, voor zover is vastgesteld dat zij niet te verenigen zijn met de gemeenschappelijke markt.
 14. meerassige elektrische of opto-elektronische besturingen (’fly by wire’/’fly by light’) die ten minste twee van de volgende functies in één regelelement verenigen:
 15. De heffingskorting zou ook te verenigen zijn met de gemeenschappelijke markt, indien die, bij het ontbreken van een communautaire heffing, hoger zou liggen dan 20 % van de binnenlandse heffing.