Betekenis van:
vergaren

vergaren
Werkwoord
 • bijeenbrengen.
"Na jaren had zij heel wat schilderijtjes vergaard."
vergaren
Werkwoord
 • uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen
"kennis/informatie vergaren"
"een fortuin vergaren"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. bewijs te vergaren of
 2. bewijs te vergaren;
 3. de te vergaren gegevens (hoofdstuk 2)
 4. De te vergaren gegevens zijn opgesomd in hoofdstuk 3.
 5. "Monospectrale beeldsensoren" (6): deze zijn geschikt voor het vergaren van beeldgegevens van één afzonderlijke spectrumband.
 6. De bodem mag trechtervormig zijn om het stof beter te kunnen vergaren.
 7. Het intellectuele-eigendomsrechtenbeleid van de gemeenschappelijke onderneming Artemis moet het vergaren en benutten van kennis bevorderen.
 8. Het intellectuele-eigendomsrechtenbeleid van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC moet het vergaren en benutten van kennis bevorderen.
 9. "Multispectrale beeldsensoren" (6): deze zijn geschikt voor het gelijktijdig of serieel vergaren van beeldgegevens van twee of meer afzonderlijke spectrumbanden.
 10. "Multispectrale beeldsensoren" (6): deze zijn geschikt voor het gelijktijdig of serieel vergaren van beeldgegevens van twee of meer afzonderlijke spectrumbanden.
 11. Dit systeem dient te worden gebruikt voor het vergaren van de gegevens waarop deze verordening betrekking heeft.
 12. Hoe verder het display van de normale kijkrichting is verwijderd, hoe moeilijker het is om informatie te vergaren en hoe groter het effect op de rijprestaties.
 13. Hoe verder het display van de normale kijkrichting is verwijderd, hoe moeilijker het is om informatie te vergaren en hoe groter het effect op de rijprestaties.
 14. Door het O&O-project kon Aermacchi de kennis vergaren die nodig was om de twee segmenten te ontwikkelen en de romp te assembleren.
 15. het vergaren en delen van informatie die relevant is voor het analyseren van ongevallengegevens en het opstellen van passende veiligheidsaanbevelingen in Gemeenschapsverband;