Betekenis van:
bijeenbrengen

bijeenbrengen
Werkwoord
 • bij elkaar brengen
"Door de collecte was er veel geld bijeengebracht voor het fonds."
bijeenbrengen
Werkwoord
 • uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen
"muziek uit verschillende landen in één repertoire bijeenbrengen"
"materiaal bijeenbrengen"

Synoniemen

Hyperoniemen

bijeenbrengen
Werkwoord
 • een lepel van hout, metaal of kunststof met een lange steel, die in de keuken gebruikt wordt om mee om te roeren

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Internemarktactiviteiten bijeenbrengen
 2. betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal
 3. Het bijeenbrengen van dieren van verschillende herkomst vormt een bijzonder risico.
 4. Meer informatie bijeenbrengen over adequate instrumenten om schadelijke online-inhoud aan te pakken.
 5. Het verplaatsen of bijeenbrengen gebeurt overeenkomstig het preventieve-vaccinatieplan en wordt geregistreerd.”.
 6. Behalve het kapitaalrecht mogen er geen indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal worden geheven.
 7. Het verplaatsen of bijeenbrengen gebeurt overeenkomstig het preventieve-vaccinatieplan en wordt geregistreerd.
 8. Het bedrijf beschikt over voorzieningen voor het bijeenbrengen van de dieren teneinde bij de groep een antemortemkeuring te verrichten.
 9. het bedrijf beschikt over procedures voor het bijeenbrengen van de dieren, teneinde bij de groep een antemortemkeuring te verrichten;
 10. het bijeenbrengen van een spectrum aan ITD’s (demonstratiemodellen van geïntegreerde technologie), met de nadruk op innovatieve technologieën en de ontwikkeling van full-scale demonstratiemodellen;
 11. Richtlijn 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal [3] werd reeds verschillende malen ingrijpend gewijzigd [4].
 12. In afwijking van artikel 2 bis, lid 2, kan de bevoegde autoriteit het bijeenbrengen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels toestaan.
 13. De lidstaten zorgen ervoor dat het bijeenbrengen van pluimvee en andere vogels op markten, shows, tentoonstellingen en culturele evenementen, waaronder vliegwedstrijden voor vogels, wordt verboden.
 14. Het doel van dit fonds was het bijeenbrengen van een afzonderlijk fonds dat een deel van de ontmantelingsverplichtingen voor zijn rekening zou nemen.
 15. netwerken die uiteenlopende belanghebbenden bijeenbrengen om een optreden in de gehele Europese Unie te verzekeren en om coördinatieactiviteiten en de overdracht van kennis te vergemakkelijken.