Betekenis van:
ophopen

ophopen
Werkwoord
 • op elkaar stapelen
" Het vuil was tot een bezwaarlijke hoeveelheid opgehoopt."
ophopen
Werkwoord
 • ophopen; opstapelen; opstapelen; stapels maken; opstapelen; stapelen
"de borden ophopen"

Synoniemen

Hyperoniemen

ophopen
Werkwoord
 • tot een stapel aangroeien
"de problemen hoopten zich op"
"het vuil hoopt op"

Synoniemen

Hyperoniemen

ophopen
Werkwoord
 • ''zich ~'': een proces ondergaan waarbij iets zich verzamelt
ophopen
Werkwoord
 • bij je houden tot bepaald moment

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

ophopen
Werkwoord
 • uit verschillende richtingen of bronnen bijeenbrengen

Synoniemen

Hyperoniemen

ophopen
Werkwoord
 • niet uitgeven; geld niet uitgeven

Synoniemen

Hyperoniemen

ophopen
Werkwoord
 • vergaren

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. ramen en andere openingen moeten zo zijn geconstrueerd dat zich geen vuil kan ophopen.
 2. glad zijn en mogen geen rillen of spleten bevatten waarin zich organisch materiaal kan ophopen; dit geldt ook voor de verbindingen tussen twee oppervlakken,
 3. Hier kan bijvoorbeeld voor worden gezorgd door de stoffen in gesloten verpakkingen te laten vervoeren, zodat verspreiding wordt voorkomen en er geen risico ontstaat dat giftige dampen weglekken of zich in het voertuig ophopen.
 4. plafonds (of waar plafonds ontbreken, de binnenkant van het dak) en voorzieningen aan het plafond moeten zo zijn ontworpen en uitgevoerd dat zich geen vuil kan ophopen en dat condens, ongewenste schimmelvorming en het loskomen van deeltjes worden beperkt;
 5. Plafonds en voorzieningen aan het plafond moeten waar nodig zodanig zijn ontworpen, geconstrueerd en afgewerkt dat zich geen vuil kan ophopen en dat condens, ongewenste schimmelvorming en het loskomen van deeltjes waardoor de veiligheid en kwaliteit van de diervoeders kan worden aangetast, worden beperkt.
 6. Kalkwier is een collectieve term voor een biogene structuur die is ontstaan door verscheidene soorten koraalachtige rode algen (Corallinaceae), die een hard kalkskelet hebben en groeien als niet-vastzittende, vrij levende, vertakte, twijgachtige of knopvormige koraalalgen op de zeebodem, die zich ophopen in de rimpelingen van slikwadden of zandplaten.
 7. Er moet echter worden opgemerkt dat Lemna spp. op het oppervlak drijft en kan worden blootgesteld aan stoffen die zich aan het grensvlak tussen water en lucht ophopen (bijvoorbeeld stoffen die slecht oplosbaar zijn in water, hydrofobe stoffen of oppervlakteactieve stoffen).