Betekenis van:
opsparen

opsparen
Werkwoord
  • bij je houden tot bepaald moment
"je vrije dagen opsparen tot de zomer"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

opsparen
Werkwoord
  • vergaren
"veel geld opsparen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Aangezien de lidstaten geen CER’s en ERU’s waarover exploitanten beschikken, tussen verbintenisperioden uit hoofde van internationale overeenkomsten („opsparen” van CER’s en ERU’s) kunnen overdragen vóór 2015, en alleen als de lidstaten ervoor kiezen het opsparen van deze CER’s en ERU’s toe te staan binnen de context van beperkte rechten om dergelijke kredieten op te sparen, dient deze zekerheid te worden gegeven door de lidstaten ertoe te verplichten exploitanten toe te staan deze CER’s en ERU’s die zijn verleend voor emissiebeperkingen vóór 2012, in te wisselen voor emissierechten die met ingang van 2013 geldig zijn.