Betekenis van:
gadeslaan

Werkwoord

gadeslaan
tweede betekenisomschrijving
"Zin met het gadeslaan in de tweede betekenis erin."
gadeslaan
geruime tijd bekijken
"Hij sloeg de spelende kinderen geduldig gade, voordat hij aankondigde dat het tijd was om naar huis te gaan."
gadeslaan
waarnemen; aandachtig bekijken; bekijken
"een voorval gadeslaan"
"een ontwikkeling met bezorgdheid gadeslaan"

Synoniemen

Hyperoniemen