Betekenis van:
overslaan

overslaan
Werkwoord
 • snel overgaan op
"overslaan naar/op de naastgelegen panden"
"een ziekte slaat over"

Hyperoniemen

Hyponiemen

overslaan
Werkwoord
 • een beurt doen missen
"Laten we deze opgave maar overslaan."
overslaan
Werkwoord
 • plotseling van de ene geleider op de andere springen van elektriciteit
"Er sloeg een aantal vonken over."
overslaan
Werkwoord
 • plotseling overgaan in een ander stemregister
"Van opwinding sloeg zijn stem over."
overslaan
Werkwoord
 • het overbruggen van een geografische of biologische hindernis
"Er is een nieuw hiv-virus overgeslagen van de gorilla op de mens."
overslaan
Werkwoord
 • een vorm van handel waarbij goederen van het ene transportmedium op het andere overgebracht worden
"In de haven van Rotterdam is in de eerste drie maanden van het jaar 10,8% minder overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar."

Voorbeeldzinnen

 1.  Steun voor het overslaan van vrachtwagens van de weg naar zeevervoer
 2. De bevoegde autoriteit mag een of meer van deze stappen overslaan, met name als de tekortkoming ernstig of recurrent is.
 3. Sea-Invest heeft onder meer zeggenschap over de volgende terminals die steenkool, ijzererts en andere droge bulkgoederen overslaan: ABT in Antwerpen, GVT en CBM in Gent en Sea-Bulk in Duinkerken.
 4. De paniek die door de eventuele insolventie van BAWAG-PSK zou ontstaan, zou snel op andere banken kunnen overslaan, met name omdat volgens het in Oostenrijk bestaande wettelijke depositogarantiestelsel ook andere banken bij de insolventie van een kredietinstelling betrokken kunnen raken.
 5. Niet van toepassing: 1) voor projecten die vallen onder de regels voor overheidssteun in de zin van artikel 87 van het EG-Verdrag (zie punt G.1), uit hoofde van artikel 55, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1083/2006, en 2) als de exploitatiekosten hoger zijn dan de inkomsten, wordt het project niet beschouwd als inkomstengenererend in de zin van artikel 55 van Verordening (EG) nr. 1083/2006; in dat geval punt 9 en 10 overslaan en 100% aangeven bij het financieringstekort.
 6. Niet van toepassing. 1) voor projecten die vallen onder de regels voor overheidssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag (zie punt G.1), uit hoofde van artikel 55, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1083/2006, en 2) als de exploitatiekosten hoger zijn dan de inkomsten, wordt het project niet beschouwd als inkomstengenererend in de zin van artikel 55 van Verordening (EG) nr. 1083/2006; in dat geval de punten 9 en 10 overslaan en 100 % aangeven bij het financieringstekort.