Betekenis van:
overslaan

Werkwoord

overslaan
een vorm van handel waarbij goederen van het ene transportmedium op het andere overgebracht worden
"In de haven van Rotterdam is in de eerste drie maanden van het jaar 10,8% minder overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar."
overslaan
tweede betekenisomschrijving.
"Zin met het overslaan in de tweede betekenis erin."
overslaan
het overbruggen van een geografische of biologische hindernis
"Er is een nieuw hiv-virus overgeslagen van de gorilla op de mens."
overslaan
plotseling overgaan in een ander stemregister
"Van opwinding sloeg zijn stem over."
overslaan
een beurt doen missen
"Laten we deze opgave maar overslaan."
overslaan
plotseling van de ene geleider op de andere springen van elektriciteit
"Er sloeg een aantal vonken over."
overslaan
snel overgaan op
"overslaan naar/op de naastgelegen panden"
"een ziekte slaat over"

Hyperoniemen

Hyponiemen