Betekenis van:
stoten

stoten
Werkwoord
 • met schok verplaatsen
"iemand omver stoten"
"iemand in zijn rug stoten"

Hyperoniemen

Hyponiemen

stoten
Werkwoord
 • (een gewicht) boven de schouders brengen en daarna omhoog heffen
"(zestig) kilo stoten"

Hyperoniemen

stoten
Werkwoord
 • door een stoot bezeren
"je knie tegen/aan de rand van het bed stoten"

Hyperoniemen

stoten
Werkwoord
 • een stoot uitvoeren

Hyperoniemen

Hyponiemen

stoten
Werkwoord
 • (van roofvogels) met kracht op een prooi neerschieten

Hyperoniemen

stoten
Werkwoord
 • met een korte snelle beweging (weg)duwen
stoot (de ~ | meervoud stoten)
Zelfstandig naamwoord
 • harde duw; duw of stoot
"de stoot tot iets geven"
"op stoot"

Synoniemen

Hyperoniemen

stoot (de ~ | meervoud stoten)
Zelfstandig naamwoord
 • lichamelijk aantrekkelijke man of vrouw
"een lekkere stoot"

Synoniemen

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Gegevens over een af te stoten bedrijfsonderdeel
 2. Drax stelde voor om de Eggborough-centrale af te stoten.
 3. Algemene informatie over het af te stoten bedrijfsonderdeel
 4. Wees voorzichtig om „stoten” tijdens het koken te voorkomen.
 5. .3 een stevige helm die doelmatige bescherming biedt tegen stoten;
 6. wat betreft de verkorting van de balans, de verbintenis het verzekeringsbedrijf af te stoten, ING Direct Verenigde Staten en andere vóór eind 2013 af te stoten bedrijfsonderdelen:
 7. Tot slot werd echter toegezegd om BGB Ireland plc. in Dublin af te stoten.
 8. In deze VPP stoten exploitanten met een machtspositie via een veilingprocedure virtueel productiecapaciteit af.
 9. Vanaf 1999 was Bull opnieuw verplicht om activa af te stoten en personeel te ontslaan.
 10. stoten ten gevolge van langsbewegingen in de trein en speling in de koppeling
 11. Algemene gegevens over het af te stoten bedrijfsonderdeel zoals dat in de verbintenissen is beschreven
 12. Evenmin mag zij personeel weg proberen te halen bij het af te stoten bedrijfsonderdeel.
 13. het kind kan zich verwonden als te hard met het product wordt geschommeld (het kind kan zich bijvoorbeeld stoten aan het ledikant of de wieg kan tegen ander meubilair stoten);
 14. De Belgische autoriteiten verbinden zich ertoe dat KBC naar beste vermogen de kopers van de af te stoten bedrijfsonderdelen zal ondersteunen bij de migratie naar een geschikte infrastructuur voor de lopende operaties van de af te stoten bedrijfsonderdelen.
 15. KBC is niet verplicht een af te stoten bedrijfsonderdeel […] te verkopen, tenzij […]. In dat geval kan KBC niet worden verplicht om het betrokken af te stoten bedrijfsonderdeel te verkopen tegen […];