Betekenis van:
samengaan

samengaan
Werkwoord
 • samengaan

Synoniemen

Hyperoniemen

samengaan
Werkwoord
 • goedkeuren; instemming getuigen met; standpunt delen; erkennen; onderschrijven

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

samengaan
Werkwoord
 • het samengaan van instellingen of bedrijven.

Synoniemen

Hyperoniemen

samengaan
Werkwoord
 • goedkeuren; akkoord gaan; toestaan; na keuring in orde bevinden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Een invaliditeitsuitkering kan niet samengaan met een salaris ten laste van de algemene begroting van het Agentschap.
 2. Wegens het samengaan van Austrian Airlines en Lufthansa omvat het plan opbrengstsynergieën van […] EUR en kostensynergieën van […] EUR, die vanaf […] moeten worden gerealiseerd.
 3. Op 2 juni 2003 is HSH Nordbank AG ontstaan uit het samengaan van LSH en Hamburgische Landesbank; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (Aktiengesellschaft).
 4. Dergelijke apparatuur kan dan ook zonder schadelijke interferentie te veroorzaken frequentiebanden delen met andere diensten waarvoor al dan niet machtiging vereist is, en kan samengaan met andere korteafstandsapparatuur.
 5. Dit moet samengaan met verdere verbetering van het pensioenstelsel om ervoor te zorgen dat de overheidsfinanciën ook op de lange termijn houdbaar zijn;
 6. Een invaliditeitsuitkering kan evenmin samengaan met enige bezoldiging verbonden aan een mandaat bij een van de instellingen of gedecentraliseerde organen van de Gemeenschap.
 7. Volgens de deskundige verklaart het bestuur van Alitalia dit verschil door promotietarieven van beperkte duur die samengaan met een verhoging van de frequentie.
 8. Niet helemaal duidelijk is echter hoe deze synergie-effecten kunnen samengaan met het concept van een gesloten circuit waarop de deelstaat zich beroept en de concurrentieneutraliteit van Wfa.
 9. Het toezicht zal samengaan met het actualiseren van de ECB-publicatie „European Union Balance of Payments/international investment position statistical methods” (hierna „het B.o.p.-boek” genoemd).
 10. De synergieën tussen beide missies, EUPOL RD Congo en EUSEC RD Congo, moeten worden bevorderd, waarbij tevens rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van een toekomstig samengaan van beide missies in één enkele missie.
 11. De synergieën tussen beide missies, EUSEC RD Congo en EUPOL RD Congo moeten worden bevorderd, en tevens moet rekening worden gehouden met het toekomstig samengaan van beide missies in één enkele missie.
 12. Sinds 1994 is het netwerk het eigendom van Portugal Telecom, een onderneming die tot stand is gekomen uit het samengaan van Telecom Portugal SA, Telefones de Lisboa e Porto SA en TDP SA.
 13. Het Europese landbouwmodel is een spiegel van de multifunctionele rol van de landbouw zoals die tot uiting komt in de rijkdom en diversiteit van landschappen, levensmiddelen en cultureel en natuurlijk erfgoed [1].De leidraad voor het GLB, het marktbeleid en het plattelandsontwikkelingsbeleid is vastgesteld door de Europese Raad van Göteborg (15 en 16 juni 2001) waar het in de conclusies heet: „Goede economische prestaties moeten samengaan met een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en beheersbare hoeveelheden afval, zodat de biodiversiteit behouden blijft, de ecosystemen worden beschermd en woestijnvorming wordt bestreden.
 14. In het onderhavige geval acht de Commissie het aangewezen een eigen bijdrage van minder dan 50 % toch te aanvaarden om de volgende redenen: de bijzondere moeilijkheden die samengaan met de herstructurering (van deze herstructurering hangen direct 13000 jobs af in Europa); de omvang van de capaciteitsverlaging (tot 50 %, hoofdzakelijk secundaire activiteiten op de korte termijn); het risico van een extra verlaging voor de levensvatbaarheid van het logistieke netwerk voor internationaal vervoer van ABX-WW; het feit dat de oorspronkelijke aanmelding is gedaan met inachtneming van de richtsnoeren van 1999, waarin niet was voorzien in een minimumpercentage; de privatisering van ABX-WW die medebepalend is voor de levensvatbaarheid van de groep en verdere steun voor de groep in de toekomst overbodig maakt.