Betekenis van:
schragen

schragen
Werkwoord
 • helpen overeind te houden
"[Catherine Ashton] wil dat de EU de prille democratieën van Libië, Egypte en Tunesië met miljarden euro's schraagt."
schragen
Werkwoord
 • steunen
"een muurtje schragen"
"vertrouwen schragen met resultaten"

Synoniemen

Hyperoniemen

schragen
Werkwoord
 • goedkeuren; instemming getuigen met; standpunt delen; erkennen; onderschrijven

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

schraag (de ~ | meervoud schragen)
Zelfstandig naamwoord
 • draagbalk; voorwerp om iets vast te zetten
"een mast op twee schragen zetten"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Deze opmerkingen schragen de onderstaande bevindingen van de Commissie dat de transactie niet volgens marktvoorwaarden heeft plaatsgevonden.
 2. De Franse autoriteiten schragen deze interpretatie door de voorbereidende werkzaamheden voor de wet van 16 juli 1980 aan te halen.
 3. Om zijn verzoek te schragen wijst Finland op de conclusies van een in april 2000 gepubliceerde studie [8], waarin de risico's van cadmiumhoudende meststoffen worden beoordeeld.
 4. Om zijn verzoek te schragen wijst Zweden op de conclusies van een in oktober 2000 gepubliceerde Zweedse studie [8], waarin de risico's van cadmiumhoudende meststoffen worden beoordeeld.
 5. Om zijn verzoek te schragen wijst Oostenrijk op de conclusies van een in oktober 2000 gepubliceerde studie [9], waarin de risico's van cadmiumhoudende meststoffen worden beoordeeld.
 6. Ook al zijn er geen nieuwe elementen aangedragen om deze argumenten te schragen, toch wordt hieronder nader ingegaan op de belangrijkste bevindingen en conclusies in de voorlopige verordening.
 7. Om haar verzoek te schragen wijst de Tsjechische Republiek op de conclusies van een nationaal onderzoek waarin de risico's van cadmiumhoudende meststoffen worden beoordeeld.
 8. Een groot aantal opgeleide gekwalificeerde onderzoekers is noodzakelijk om de wetenschap te bevorderen en de innovatie te schragen, maar ook een belangrijke factor om investeringen in onderzoek door openbare en particuliere entiteiten aan te trekken en gaande te houden.
 9. De Commissie moet zich echter houden aan de doelstellingen van haar initiatief inzake betere regelgeving en haar voorstellen schragen op een uitgebreide beoordeling van de gevolgen en de voordelen.
 10. vast overtuigd blijven van de voordelen van multilaterale benaderingen van de splijtstofcyclus, waarin waarborgmechanismen, alleen of in combinatie met aanvullende mechanismen, niet mogen leiden tot verstoringen van de bestaande, goed functionerende markt, maar het recht op vreedzame vormen van gebruik van kernenergie dienen te schragen door voorzieningszekerheid inzake splijtstof te verschaffen voor landen die een kernprogramma ontwikkelen onder de best mogelijke voorwaarden wat veiligheid, beveiliging en non-proliferatie betreft;