Betekenis van:
onderschrijven

onderschrijven
Werkwoord
 • goedkeuren; instemming getuigen met; standpunt delen; erkennen; onderschrijven
"iemands woorden onderschrijven"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De Commissie kan deze verklaring niet onderschrijven.
 2. De Commissie kan dit argument niet onderschrijven.
 3. De Commissie kan de argumenten van Duitsland niet onderschrijven.
 4. Elefsis kan de vorige conclusie met betrekking tot de begunstigde van de steun niet onderschrijven.
 5. Binnen de provisie is de provisie voor het onderschrijven van zowel papieren als gedematerialiseerde BFP’s identiek.
 6. De Commissie kan de berekeningsmethode die door de Poolse autoriteiten is gebruikt, niet onderschrijven.
 7. De beginselen van de gedragscode voor de bedrijfsbelasting onderschrijven en ervoor zorgen dat nieuwe belastingmaatregelen hiermee in overeenstemming zijn.
 8. het belang onderschrijven van verdere transparantie en vertrouwenwekkende maatregelen om dit proces van nucleaire ontwapening vooruit te helpen;
 9. Alle bedrijven van de chlooralkalisector die in de Gemeenschap actief zijn, kunnen deze verbintenis onder objectieve en niet-discriminerende voorwaarden onderschrijven.
 10. De Commissie kan de stelling dat dat besluit op 30 april 2004 is genomen, dus vóór de toetreding van Polen tot de Europese Unie, echter niet onderschrijven.
 11. De Commissie kan de stelling dat dat besluit op 19 april 2004 is genomen, dus vóór de toetreding, echter niet onderschrijven.
 12. Met betrekking tot de steun in de vorm van leningen ter verschaffing van werkkapitaal kan de Commissie het argument van Polen niet onderschrijven dat deze leningen vrij van staatssteun waren.
 13. Dit in aanmerking nemend kan de Commissie niet onderschrijven dat het faillissement van Austrian Airlines gevolgen zou hebben voor de kredietwaardigheidsrating van de andere deelnemingen en tot een waardevermindering van de ÖIAG-aandelen zou leiden.
 14. ACEA wordt verzocht ook de beginselen van de Europese beginselverklaring 2006 te onderschrijven en erop toe te zien dat ze binnen de bedrijven van deze sector, inclusief de toeleveringsketen, worden verspreid en erkend.
 15. De Commissie kan ook het argument van Polen niet onderschrijven dat het vereiste om de inschrijving op nieuwe aandelen binnen zes maanden te registreren, uitsluitend een formele eis was.