Betekenis van:
uitlaten

uitlaten
Werkwoord
 • iets zeggen over
"je (niet) uitlaten over [een plan]"
"je kritisch/negatief/enthousiast/hoopvol uitlaten over iets"

Hyperoniemen

Hyponiemen

uitlaten
Werkwoord
 • ''iemand ~'': iemand het huis uit begeleiden
"Laat jij de gasten even uit?"
uitlaten
Werkwoord
 • ''iets ~'': een huisdier –meest een hond- naar buiten laten
"De hond wordt altijd 's avonds nog even uitgelaten."
uitlaten
Werkwoord
 • ''zich ~ over'': een uitspraak ergens over doen
"De bewindsman liet zich hier niet over uit."
uitlaten
Werkwoord
 • je mening geven

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

uitlaat (de ~ | meervoud uitlaten)
Zelfstandig naamwoord
 • onderdeel v.e. auto voor afvoer gassen
"uit de uitlaat (komen gassen)"
"de uitlaat van een auto"

Hyperoniemen

uitlaat (de ~ | meervoud uitlaten)
Zelfstandig naamwoord
 • middel waardoor iem. zijn gevoelens of zijn gedachten kan uiten
"een uitlaat voor de jeugd"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Emissiebestrijdingssysteem voor uitlaten
 2. bij motoren met verschillende uitlaten worden alle uitlaten tijdens de tests aangesloten op een geschikte inrichting waarin de gassen worden vermengd en uitkomen in één opening.
 3. Voor de overdruktest moeten alle uitlaten, ook die van de koelmiddelruimte, zijn afgesloten.
 4. Wanneer een motor verschillende uitlaten heeft, worden deze aangesloten op één uitlaat, waarbij de opaciteitsmeting plaatsvindt.
 5. .9 De hoofdinlaten en -uitlaten van alle ventilatiesystemen moeten buiten de ruimte die wordt geventileerd kunnen worden gesloten.
 6. .5 Materialen die gemakkelijk onbruikbaar worden door warmte, mogen niet worden gebruikt voor spuigaten, sanitaire uitlaten en andere uitlaten, die dicht bij de lastlijn liggen en waarvan smelten, in geval van brand, gevaar voor instromen van water zou meebrengen.
 7. lassen of hard solderen van verbindingen anders dan kleine lasreparaties aan uitlaten, uitgevoerd door een passend erkende of geautoriseerde lasser, maar met uitsluiting van de vervanging van onderdelen;
 8. Verboden zone: een zone waarin warmtebronnen, zoals uitlaten, die het gedrag van een HABD kunnen beïnvloeden, worden geweerd of thermisch worden beveiligd.
 9. De uitlaten van de stoomgenerator worden in het middenlangsvlak van het voertuig op een hoogte van 580 ± 80 mm boven het R-punt of referentiepunt van de bestuurderszitplaats geplaatst.
 10. Tanks die representatief zijn voor het type tank waarvoor goedkeuring wordt gevraagd (zonder toebehoren maar met afgesloten uitlaten) moeten bestand zijn tegen een inwendige hydraulische druk van 3000 kPa zonder lekkages of blijvende vervorming, overeenkomstig de volgende voorschriften:
 11. De Commissie moet erop toezien of het noodzakelijk is emissiegrenswaarden in te voeren voor verontreinigende stoffen waarvoor nog geen regelgeving bestaat en die vrijkomen als gevolg van het toenemende gebruik van nieuwe alternatieve brandstoffen en nieuwe emissiebeheersingssystemen voor uitlaten.
 12. Het klasse 0-deel van de drukregelaar moet lekdicht zijn (zie bijlage 5B) tot een druk van 1,5 maal de werkdruk (MPa) met de uitlaten van dat deel gesloten.
 13. Als het voertuig daarmee is uitgerust, worden de motorkap, het dak, alle deuren, vensters en verluchtingsopeningen, behalve de in- en uitlaten van het verwarmings- en het ventilatiesysteem, gesloten; een of twee vensters mogen over een totale verticale afstand van 25 mm worden geopend als de fabrikant van het voertuig daarom verzoekt.
 14. Over het geheel genomen kan de Commissie zich alleen maar positief uitlaten over het feit dat een onderneming die zich genoopt ziet haar financiële situatie te herstellen, probeert haar financiële behoeften te verminderen ten gunste van de exploitatie en de geloofwaardigheid ten opzichte van nieuwe investeerders, en alternatieve financieringen te vinden.
 15. Dankzij de herstructurering en de exploitatiesteun kon TB eerst voor een bedrag van circa 6,383 miljoen PLN de investeringen in de productie van uitlaten voor de auto-industrie voltooien (zie overweging 43) [55] waarmee tussen 2003 en 2005 een begin was gemaakt en die niet mogelijk zouden zijn geweest wanneer TB zijn schulden correct had afbetaald of eerder het faillissement had aangevraagd.