Betekenis van:
fuseren

fuseren
Werkwoord
 • het samengaan van instellingen of bedrijven.
"fuseren met iets/iemand"
"Alle openbare scholen van de stad fuseerden tot één grote organisatie met één directeur en één bestuur."

Synoniemen

Hyperoniemen

fuseren
Werkwoord
 • afzonderlijke delen welke door te smelten tot een geheel worden.
"waterstofatomen fuseren bij hoge temperaturen"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De derde optie, met name dat geïntegreerde en niet-geïntegreerde aanbieders fuseren, blijft evenzeer bestaan.
 2. Door de tijdelijke vrijstelling van deze belasting krijgen de desbetreffende ondernemingen de mogelijkheid om te fuseren.
 3. Deze herstructurering houdt in dat Automobile Craiova en Mecatim fuseren met DWAR.
 4. in het kader van sectie III bis, aardappelzetmeelfabrikanten die fuseren, van eigenaar veranderen of hun werkzaamheden aanvangen of beëindigen.”;
 5. In juli 2000 besloot SEPI alle openbare, civiele en marinescheepswerven en aanverwante activiteiten, die destijds als afzonderlijke ondernemingen actief waren, te fuseren tot één groep.
 6. Bepaald moet worden wat er gebeurt met de subquota van aardappelmeelbedrijven die fuseren, van eigenaar veranderen of geen handel meer drijven.
 7. zijn grensoverschrijdende fusies alleen mogelijk tussen typen van vennootschappen die krachtens de nationale wetgeving van de desbetreffende lidstaten mogen fuseren, en
 8. Ten tweede bestaat de mogelijkheid dat niet-geïntegreerde producenten binnen twee of drie jaar fuseren, zoals bij Stadler gebeurde met betrekking tot trams en regionale treinen.
 9. Een groot aantal klanten en concurrenten betoogde in hun opmerkingen overeenkomstig artikel 11 dat de overname tot prijsverhogingen zou leiden wanneer twee nauwe concurrenten op een reeds geconcentreerde markt zouden fuseren.
 10. Voorts is het in het kader van de regeling niet uitgesloten dat deze ondernemingen meer dan één keer fuseren en is er niet voorzien in een mechanisme om toezicht te houden op de cumulatie van steunbedragen.
 11. Om deze woningcorporaties in staat te stellen te investeren, dienen zij volgens Duitsland over de mogelijkheid te beschikken om te fuseren om de synergie-effecten, die zich bij fusies voordoen, te kunnen benutten.
 12. Reorganisatie van de ondernemingsstructuur: om de levensvatbaarheid van de onderneming te herstellen, zal ook een zekere reorganisatie van de onderneming nodig zijn (bv. fuseren van dochterondernemingen en scherper toezicht op de kosten door afdelingen verkoop, inkoop en financiën te centraliseren).
 13. Indien twee of meer emittenten van ongedekte bankbrieven fuseren of indien tussen dergelijke emittenten een nauwe band tot stand komt, worden deze emittenten in het kader van deze beperking pas één jaar na de fusiedatum of de totstandkoming van een nauwe band als één emittentengroep behandeld.”;
 14. Icbe’s met gematerialiseerde aandelen aan toonder moeten in staat zijn deze in geregistreerde aandelen of gedematerialiseerde aandelen aan toonder om te zetten indien zij in staat willen zijn te fuseren, zich tot een feeder-icbe om te vormen of van master-icbe te veranderen.
 15. Basisgedachte was, een kredietinstelling van openbaar nut met een bijzondere taakstelling (Wfa) te laten fuseren met een normale, commerciële handelsbank, om het excedente vermogen (gezien vanuit de solvabiliteitsregels) van de instelling van openbaar nut aan te wenden ten behoeve van de commerciële instelling.