Betekenis van:
overleven

overleven
Werkwoord
 • later sterven dan
"al je kinderen overleven"
"zijn baasje overleven"

Hyperoniemen

overleven
Werkwoord
 • in leven blijven ondanks levensbedreigende omstandigheden of gebeurtenissen
"Hij overleefde dat verschrikkelijke ongeval maar op het nippertje."
overleven
Werkwoord
 • een hogere leeftijd bereiken dan
"Willem overleefde zijn vader."
overleven
Werkwoord
 • voortleven na iemand anders overlijden
"De vader overleeft zijn kind."

Voorbeeldzinnen

 1. Zonder water kunnen we niet overleven.
 2. Een dichter kan alles overleven, behalve een drukfout.
 3. Op deze zeer concurrerende markt kunnen alleen de besten overleven.
 4. teneinde het overleven van het kweekbestand te garanderen.
 5. Brassica spp., waarvoor een aangetoond risico bestaat dat het organisme erin kan overleven,
 6. Naarmate de dieren langer overleven, zijn de klinische verschijnselen gewoonlijk uitgesprokener.
 7. Zo kan de bedrijfstak van de Gemeenschap in zijn productiefaciliteiten blijven investeren en overleven.
 8. Het staat buiten kijf dat de civiele scheepswerven voor hun overleven enorme kapitaalinjecties nodig hadden.
 9. Het belangrijkste effect van de steunverlening is het overleven van het geherstructureerde Austrian Airlines.
 10. De maatregel heeft daarom bijgedragen aan het overleven van HSY en aan de financiering van de activiteiten van HSY.
 11. het pathogeen, voor zover bekend, niet kan overleven in de lidstaat en de bron van zijn water,
 12. Om te kunnen overleven moesten de Italiaanse bedrijven de technologische innovatie en de organisatorische herstructurering bespoedigen volgens twee richtsnoeren:
 13. Verstrek wetenschappelijke informatie waaruit blijkt dat de pathogeen in de lidstaat, het gebied of compartiment niet kan overleven.
 14. productie van gegevens over andere demografische gebeurtenissen dan oprichtingen en opheffingen van ondernemingen en het overleven van jonge ondernemingen;
 15. banken die het winterweer waarschijnlijk niet zullen overleven of boventallig zijn ten opzichte van de behoeften, of