Betekenis van:
verbinden

verbinden
Werkwoord
 • (abstracte zaken) in samenhang brengen
"ergens aan verbonden zijn"
"[touwen/wegen/problemen/werkzaamheden] aan/met [elkaar] verbinden"

Hyperoniemen

Hyponiemen

verbinden
Werkwoord
 • juridisch verplichten
"Ik verbind mij tot de zorg voor de kinderen"

Hyperoniemen

verbinden
Werkwoord
 • omwikkelen met verband
"een gekneusde enkel verbinden"

Hyperoniemen

verbinden
Werkwoord
 • telefonisch aansluiten
"Kunt u mij verbinden met de helpdesk?"
"iemand (telefonisch) met [de directeur] verbinden"

Hyperoniemen

verbinden
Werkwoord
 • aan elkaar vastmaken; verbinden; verbinden, verenigen
"Deze wand moet je verbinden met de vloer."

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verbinden
Werkwoord
 • twee of meer onderdelen aan elkaar vastmaken
verbinden
Werkwoord
 • met iets of iemand contact maken via de telefoonlijn

Voorbeeldzinnen

 1. De nieuwe tunnel zal Brittannië met Frankrijk verbinden.
 2. De lidstaten verbinden zich ertoe:
 3. De Belgische autoriteiten verbinden zich ertoe:
 4. De partijen verbinden zich ertoe de bepalingen niet te wijzigen.
 5. De lidstaten kunnen het aantal testcycli aan een maximum verbinden.
 6. De kweker kan aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen verbinden.
 7. Verbinden en loskoppelen met minimale emissies van meetinstrumenten en leidingen.
 8. Erkend worden slechts de depothouders die zich schriftelijk ertoe verbinden:
 9. Met het oog op de in lid 3 bedoelde erkenning verbinden de marktdeelnemers zich ertoe:
 10. technologieën met betrekking tot het vormen, lassen en verbinden van staal en andere materialen;
 11. voorwaarden te verbinden aan het in de handel brengen van een product;
 12. aan het ingeperkt gebruik een tijdslimiet of bepaalde specifieke voorwaarden verbinden.
 13. zich ertoe verbinden de in de echtheidscertificaten vermelde gegevens te verifiëren;
 14. „De interventiebureaus kunnen aan de erkenning van een silo of opslagplaats aanvullende voorwaarden verbinden.”;
 15. alle punten die het net van een transmissiesysteembeheerder verbinden met een LNG-terminal;